İstanbul'dayız

Üsküdar, İstanbul

Eposta Adresimiz

anadoluavukatofisi@gmail.com

Telefon Numaramız

0538 843 37 77

Kategori

Kategori arşivi Aile Hukuku

Pendik Boşanma Avukatı

Pendik Boşanma Avukatı

Pendik Boşanma Avukatı

Pendik boşanma avukatı günümüzdeki en yaygın davalardan olan boşanma davalarında görev almaktadır. Çiftler arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı ortaya çıkan boşanma davaları için hukuki anlamda hizmet vermektedir. Anadolu Yakası boşanma avukatı olarak müvekkilin dava süreci boyunca haklarını savunmaktadır. Özellikle mahkeme içerisinde çeşitli hakların elde edilmesi için mücadele vermektedir. Aile avukatı Pendik ilçesinde görev alarak boşanma süreçlerinde istenilen pay dağıtımı, nafaka ve hakların elde edilmesini sağlamaktadır.

Boşanma avukatına duyulan ihtiyaçlar olarak dava sürecinin en iyi şekilde yönetilmesine olanak vermektedir. Genel olarak hukuki anlamda boşanma avukatı tutmak zorunlu olmasa da avukat tutan kişiler oldukça avantajlı olmaktadır. Pendik boşanma avukatı ile birlikte istenilen dava sonuçları elde edilmektedir. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında müvekkil için ilgili savunmaların gerçekleşmesi adına mutlaka boşanma avukatına başvurulmalıdır. Böylelikle boşanma davalarında herhangi bir hak kaybı yaşanmadan davanın sonuçlanması mümkün olacaktır.

En İyi Boşanma Avukatı Pendik

Anadolu Yakası boşanma avukatı müvekkili ile bir bağ kurarak oldukça etkili bir şekilde iletişim kurabilmektedir. Bu noktada etkili iletişim sayesinde davanın sonucunu etkileyecek bütün unsurlar masaya yatırılmaktadır. Böylelikle boşanma davası süreci boyunca en iyi savunmalar gerçekleşmektedir. Pendik boşanma avukatı dava için gerekli olan bütün bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin sunulması aşamalarında aktif rol almaktadır. Profesyonel bir boşanma avukatı olarak elde bulunan bilgilerin sade şekilde sunulmasının önüne geçerek oldukça etkili bir şekilde mahkemeye sunmaktadır. Böylece müvekkili için istenen dava sonucunun ortaya çıkmasına vesile olmaktadır.

Aile avukatı Pendik ilçesine verilen hizmetler içerisinde müvekkile her aşamada bilgilendirme yapmaktadır. Oldukça şeffaf bir şekilde yapılan bilgilendirmeler sonucunda müvekkiller hızlı ve net bilgilere ulaşmaktadır. Pendik boşanma avukatı tarafından yapılan hızlı bilgilendirmeler sayesinde müvekkiller gerektiği durumlarda dava sürecine direkt müdahale edebilmektedir. Alanında uzman bir boşanma avukatı olarak sürecin olumlu sonuçlarla noktalanması adına gereken bütün çalışmalar yapılmaktadır.

Boşanma Avukatı Anadolu Yakası

Günümüzde boşanma davası denildiğinde akla 2 çeşit dava gelmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılan davalarda Pendik boşanma avukatı görev almaktadır. Müvekkillerin tercih ettiği boşanma avukatı ile birlikte dava süreci en iyi şekilde yönetilmektedir. Tek taraflı ya da karşılıklı olarak açılan davalarda boşanmanın gerçekleşmesinin yanı sıra hak dağılımlarının da adil şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Anadolu Yakası boşanma avukatı sayesinde boşanma davaları son derece kısa sürelerde sonuçlanmaktadır.

Aile avukatı Pendik ilçesinde verilen hizmetler olarak anlaşmalı boşanma davaları için taraflar arasında imzalanacak anlaşmanın hazırlanması söz konusu olmaktadır. Tek celsede boşanmayı sağlayan taraflar arası anlaşmalar ile birlikte dava süreci olabildiğince kısa sürede sona ermektedir. Bunun yanında çekişmeli boşanma davalarında ise Pendik boşanma avukatı çok daha aktif rol almaktadır. Nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi önemli unsurların takibi ve savunmasını yapmaktadır. Müvekkilin hakkı olan unsurların mahkeme içerisinde savunmasını gerçekleştirmektedir.  Bunun yanında dava devam ederken taraflar arasında bir anlaşmaya varılmasını da sağlayabilmektedir. Böylece süreç çekişmeli boşanma davasında anlaşmalı boşanma davasına dönüşmektedir.

İstanbul Boşanma Avukatı Tavsiye

Pendik boşanma avukatı boşanma davasının nasıl açılacağını ve sürecin nasıl işleyeceğini bilmeyen kişiler için oldukça profesyonel hizmet vermektedir. Özellikle dava süreci içerisinde hangi hakları olduğunu bilmeyen müvekkilleri için bunları bildirerek gerekli savunmaları yapmaktadır. Tek taraflı ya da karşılıklı boşanma davalarının başlatılması için dilekçe vererek süreci başlatmaktadır.

Boşanma mahkemesi başlayan müvekkilleri için bu noktada sahip oldukları hakları sıralayarak buna uygun nasıl ilerlenmesi gerektiğini açıklamaktadır. Anadolu Yakası boşanma avukatı olarak gereken bütün bilgileri topladıktan sonra son derece etkili şekilde mahkemeye sunmaktadır. Bunun yanında müvekkiller tarafından oldukça merak edilen dava süresi için de olabildiğince etkili ve hızlı davranarak sürenin çok daha kısalmasına yardımcı olmaktadır. Acele etmeden etkili adımlarla birlikte dava sonucunun müvekkili adına olumlu şekilde gelmesini sağlamaktadır.

Aile Avukatı Pendik

Boşanma davaları belirli nedenler ile birlikte açılmaktadır. Günümüzde ise genel boşanma nedeni olarak şiddetli geçimsizlik şeklinde davalar açılarak süreç başlatılmaktadır. Ancak diğer özel nedenler de boşanmaya vesile olabilmektedir. Zina nedeniyle, hayata kast nedeniyle, onur kırıcı ve kötü davranış nedeniyle, suç işleme nedeniyle ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası ortaya çıkmaktadır. Bunların haricinde terk nedeniyle ve akıl hastalığı nedeniyle de boşanma davası açılabilmektedir. boşanma avukatı ise bu nedenlerden herhangi biriyle açılmış olan davalarda ilgili savunmaları yapmaktadır. Özellikle bu boşanma nedenlerindeki delilleri toplayarak en etkili bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Böylelikle de müvekkillerinin lehine bir dava sonucu ile karşılaşılmaktadır. Anadolu Yakası boşanma avukatı olarak herhangi bir hak kaybı yaşanmadan davanın sonuçlanmasını vesile olmaktadır.

Pendik Boşanma Avukatı Ücreti

Çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan boşanma davaları farklı masraflara sahip olmaktadır. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarında çeşitli masraflarla birlikte boşanma gerçekleşmektedir. Farklı harç ödemeleri ve dava masrafları hesaba katıldığında ortalama bir rakam ortaya çıkmaktadır.

boşanma avukatı ise çeşitli fiyat tarifeleri ile birlikte hizmet vermektedir. Ancak bu ücretler dava sürecine göre değişmektedir. Özellikle tek celsede sonuçlanamayan çekişmeli boşanma davalarında üstlerine düşen yük çok daha artmaktadır. Dolayısıyla daha fazla mesai harcamaları gerekmektedir. Böylelikle de Anadolu Yakası boşanma avukatı olarak alacakları ücret de farklılık gösterecektir. Genel olarak ise davanın süreci avukatlık ücretlerinde belirleyici kriter olmaktadır. Özellikle davanın ortaya çıkma nedeni ücretlerde değişikliğe yol açmaktadır. Pendik boşanma avukatı kapsamında nişan bozulması, aldatma ve daha birçok boşanma davası nedenleri için farklı ücret tarifeleri geçerli olmaktadır. Daha fazla bilgi almak için mutlaka irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Kartal Boşanma Avukatı

Kartal Boşanma Avukatı

Kartal Boşanma Avukatı

Kartal boşanma avukatı günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan boşanma davalarında müvekkillerine profesyonel avukatlık hizmeti vermektedir. Aile hukukun oldukça önemli olduğu tartışılmaksızın dava sürecinin en iyi şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Anadolu Yakası boşanma avukatı olarak sunulan hizmetlerde mal paylaşımı, nafaka vb. hak kayıplarının önüne geçilmektedir. Her ne kadar hukuk çerçevesince avukat tutmak zorunlu olmasa bile olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak adına tavsiye edilmektedir. Aile avukatı Kartal ilçesinde faaliyet göstererek tarafların sorunsuz bir şekilde boşanmasına vesile olmaktadır.

Boşanmak isteyen ve bu konuda hukuki destek almak isteyen kişiler boşanma avukatına anında internet üzerinden ulaşabilmektedir. Boşanma süreci ile ilgili merak edilen sorular sorularak kısa sürede yanıt alınabilmektedir. Özellikle boşanma davası açma, nafaka talebinde bulunma ve çekişmeli boşanma davaları gibi konularda Kartal boşanma avukatı hukuki anlamda destek sağlamaktadır.

En İyi Boşanma Avukatı Kartal

Boşanma davaları belirli şartlar çerçevesince sonuçlanmaktadır. Evliliğin 1 yılı doldurması, her iki tarafında boşanmayı kabul etmesi, duruşma gününde tarafların bulunması ve her konuda anlaşmaya varılması şartlar arasında bulunmaktadır. Özellikle mahkeme esnasında tarafların şikayet ve istekleri dava sürecini oldukça etkilemektedir. Bu süreç içerisinde mevcut çocuklara kadar pek çok unsur göz önüne alınarak ilerlenmektedir.

Kartal boşanma avukatı ise boşanma sürecinin en kısa sürede sonuçlanması için hizmet vermektedir. Bunun nedeni ise çekişmeli boşanma davalarında sürecin oldukça uzun sürmesi olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları ise genellikle ile celsede dava sonuçlanmaktadır. Fakat taraflar arasında anlaşma bulunmuyorsa dava süresi uzamakta ve avukatlara olan iş daha da fazla olmaktadır. Anadolu Yakası boşanma avukatı ise davanın olabilecek en kısa sürede sonuçlanması için profesyonel avukatlık hizmeti sunmaktadır. Anlaşmalı boşanmak isteyen kişilerin ilgili sözleşmelerinin düzenlenmesinde faaliyet göstermektedir.

Boşanma Avukatı Anadolu Yakası

Çekişmeli boşanma davalarında aile avukatı Kartal ilçesinde hizmet vererek boşanma sürecinin en iyi şekilde sonuçlanmasına yardım etmektedir. Özellikle çekişmeleri davalarda tek taraflı boşanma isteği, çocuk vekaletleri ve mal varlığı paylaşılması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Kartal boşanma avukatı olarak bu gibi durumlarda mahkemeye belirli delillerin ve şahitlerin sunulması gerekmektedir. Böylece boşanma gerçekleşmektedir. Son derece zorlu bir süreç olan boşanma davalarında durumların değerlendirilmesi ve mahkemeye sunulması adına mutlaka özel bir avukattan destek alınması gerekmektedir. Anadolu Yakası boşanma avukatı sayesinde hiçbir hak kaybı yaşanmadan boşanmalar olabilmektedir. Bunun yanında taraflar arasında anlaşmaya varılması isteniyorsa da sözleşme hazırlanmaktadır. Dava için gereken belge ve işlemler direkt olarak Kartal boşanma avukatı çerçevesince gerçekleşmektedir.

İstanbul Boşanma Avukatı Tavsiye

Günümüzde boşanma davalarının büyük bir çoğunluğu eşin maddi desteğinden yoksun olunduğu için ortaya çıkmaktadır. Evlilik süresi boyunca maddi destekten yoksun kalan eş boşanma davası açabilmektedir. Bu noktada ise maddi olarak zor durumda olan eş için nafaka talebi yapılabilmektedir. Kartal boşanma avukatı tarafından gerçekleştirilen nafaka talepleri sayesinde yoksulluk nafakası alınmaktadır. Fakat bu nafaka türü için nafaka talebi oluşturan kişinin kusuru eşinden daha fazla olmamalıdır. Anadolu Yakası boşanma avukatı kapsamında talep edilen yoksulluk nafakası ise direkt şahsa bağlı olarak süresiz bağlanmaktadır.

Boşanma davalarında talep edilebilen bir diğer nafaka ise iştirak nafakası olmaktadır. Kartal boşanma avukatı ile birlikte talep edilen bu nafaka ise çocuğun bakımı, korunması ve eğitimi için tüm giderleri karşılamaktadır. Böylelikle çocuk 18 yaşını doldurana kadar yani ergin olana kadar iştirak nafakası devam etmektedir. Ancak 18 yaşını doldurmuş olan çocuğun eğitimi halen devam ediyor ise iştirak nafakası çocuğun eğitimi bitene kadar devam edecektir. Anadolu Yakası boşanma avukatı ile birlikte bütün bu nafaka haklarına başvuru yaparak sahip olunmaktadır. Nafakaların alınabilmesi için bütün işlemler gerçekleştirilerek hiçbir haktan mahrum kalınmamaktadır.

Aile Avukatı Kartal

Aile avukatı Kartal ilçesi kapsamında boşanmak isteyen ancak boşanma davasını nasıl açacağını bilmeyen kişiler için hizmet vermektedir. Öncelikle neden boşanmak istendiği öğrenilerek gerekli dava sürecine başlanmaktadır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında müvekkiller için gereken bütün hakların profesyonel şekilde savunması yapılmaktadır. Dava süreci boyunca gelişmeleri anlık takip ederek gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Kartal boşanma avukatı tarafından yönetilen dava süreci ile birlikte oldukça kısa bir süre içerisinde dava sonuçlanmaktadır. Çekişmeli davalarda boşanma nedenlerine giren unsurlar için de gerekli delillerin mahkemeye sunulması sağlanmaktadır. Böylelikle tek celsede boşanma mümkünleşerek taraflar arasında süren boşanma davasının daha da uzamasının önüne geçilmektedir.

Anlaşmalı bir şekilde boşanmak isteyen taraflar için ise gerekli boşanma sözleşmesi oluşturulmaktadır. Taraflar arasında mal paylaşımı, çocuk vekaleti ve daha pek çok unsurun değerlendirilmesi yapılmaktadır. Son durumda ise sözleşmeler hazırlanarak gerekli işleme koyulması sağlanmaktadır. Anadolu Yakası boşanma avukatı ile birlikte hiçbir haktan mahrum kalmayarak boşanma gerçekleştirilmektedir.

Kartal Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanmak isteyen tarafların bu süreç içerisinde ödemesi gereken bazı masraflar bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu kapsamında belirtilen masraflar ise şu şekilde olmaktadır: Başvurma harcı, vekalet harcı, peşin harç, gider avansı ve vekalet pulu, boşanma davası açma ücreti olarak ödenmektedir. Bunun yanında eğer boşanma davası normalden çok daha uzun sürer ise bu masraflar biraz daha artabilmektedir. Dava sürecinde tarafların haklılık oranlarına göre bu masraflar paylaştırılmaktadır.

Boşanma davaları için tercih edilen Anadolu Yakası boşanma avukatı ise özel ücret tarifesi ile birlikte hizmet vermektedir. Genel olarak belirli bir ücret tarifesine bağlı kalındığı gibi dava süresine göre de belirlemeler yapılabilmektedir. Boşanmaların olabildiğince kısa sürmesi ve sıkıntısız şekilde sonuçlanması adına profesyonel destekler sağlanmaktadır. Bu süreçte ödenecek ücretler için Kartal boşanma avukatı ile görüşerek net bir tablo oluşturulmaktadır.

Uzaklaştırma ve Koruma Kararı

UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA KARARI NEDİR? NASIL ALDIRILIR?

UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA KARARI NE KADAR SÜREDE ÇIKAR?

Uzaklaştırma ve koruma kararı talebi başvurusu kolluk kuvvetleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ya da şiddete uğrayan kişinin bulunduğu yerdeki aile mahkemesine yapılabilir. Uzaklaştırma kararı kişilerin mağdur edilmemesi açısından kısa süre içinde verilmektedir. Evden uzaklaştırma kararı bu talebin yapılmasından itibaren mercilerin yoğunluğuna göre değişmekle beraber 1-4 gün arasında çıkabilmektedir. Mahkemelerce uzaklaştırma kararı talepleri ivedilikle incelenmektedir. Fakat özellikle iş yoğunluğunun fazla olduğu illerde aile avukatı ile sürecin yürütülmesi daha hızlı sonuç alabilmek açısından önemlidir. Evden uzaklaştırma kararı için talepte bulunulması yeterlidir. Şiddetin ispatlanmasına gerek yoktur. Hiçbir belge veya delile ihtiyaç olmaksızın mağdur tarafından şiddete uğranıldığının beyan edilmesi koruma kararının verilmesi için yeterli olacaktır. Koruma tedbirlerinin verilmesi için boşanma davasının açılmış olmasına gerek yoktur.

UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA KARARI İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILMALIDIR?

Evden uzaklaştırma kararı şiddete uğramış ya da uğrama tehlikesi olan mağdurun talebi ile verilmektedir. Uzaklaştırma kararı aile mahkemeleri tarafından verilmektedir. Fakat kolluk kuvvetleri veya savcılıklara yapılan talepler de kararın alınması için yeterlidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise talep asliye hukuk mahkemelerine yapılır. Mağdurun bulunduğu yerdeki il-ilçe emniyet müdürlükleri, karakollar, il-ilçe jandarma komutanlıklarına talebin yazılı olması gerekmemektir. Bu mercilere yapılan sözlü beyan yeterli olmaktadır. Fakat Cumhuriyet Savcılıklarına ve aile mahkemelerine uzaklaştırma kararı için yapılan taleplerin yazılı şekilde bir dilekçe ile yapılması gereklidir. Dilekçede isim ve adres bilgileri eksiksiz olarak yazılmalıdır. Evden uzaklaştırma talebi dilekçesinde mağdurun uğradığı şiddetin türü, ne süredir devam ettiği yazılmalıdır. Şiddete uğrayan mağdurların ayrıca darp raporu alması durumun ciddiyetini ortaya koymak açısından daha etkili olacaktır. Mümkün olduğu takdirde dilekçe talep ve başvuru süreçlerinin alanında uzman olan avukatlar tarafından yürütülmesi süratli ve istenilen yönde sonuç alınması açısından önemlidir. Verilen uzaklaştırma kararının süresinin sona ermesinden itibaren sürenin uzatılmasını isteyen mağdurun bu talebini içeren dilekçeyi bulunduğu ildeki aile mahkemesine sunması gerekmektedir.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Aile mahkemeleri tarafından verilen uzaklaştırma kararları, hakkında uzaklaştırma kararı alınan kişi olan muhataba tebliğ edilir. Evden uzaklaştırma kararlarına karşı itiraz yolu açıktır. Haklarında evden uzaklaştırma kararı alınmış olan kişiler bu karara itiraz edebilmektedir. Fakat itiraz süreye tabii tutulmuştur. Hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş olan kişi bu kararının kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde kararı vermiş olan aile mahkemesine yazılacak bir dilekçe ile itiraz etmelidir.  Yapılan itiraz, kararı veren aile mahkemesinin bir üst numarası olan aile mahkemesi tarafından değerlendirilecektir. Yapılan itirazda, kararın hatalı olduğuna ilişkin sebepler ayrıntılı şekilde eksiksiz olarak açıklanmalıdır. İtirazı değerlendiren mercii ise kararını bir hafta içinde vermektedir. Mahkemece, ilgili tarafından yapılan itirazın yerinde bulunmaması halinde verilmiş olan uzaklaştırma kararına uygun olarak hareket edilmesi gerekecektir.  Nitekim itiraz merciinin vermiş olduğu karar ise kesin olup bu karara karşı yargı yolu açık değildir. Yapılan itirazın reddi ile karşılaşmamak açısından olay ve olguların doğru ve detaylı şekilde açıklanması için aile hukuku alanında uzman olan avukatlardan yardım alınmasında fayda vardır.

UZAKLAŞTIRMA KARARI KİMLERE KARŞI ALINIR?

Evden uzaklaştırma kararı aile içinde şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali bulunan kişinin evden uzaklaştırılmasına olanak sağlar. Koruma kararlarından olan evden uzaklaştırma kararı uygulamada daha çok kocanın evden uzaklaştırılması olarak görülse de cinsiyet farklı olmaksızın şiddet uygulayan herkes için aldırılabilir. Evden uzaklaştırma kararı aynı evde yaşayan tüm bireylerin uzaklaştırılması için de verilebilir. Uzaklaştırma kararı ile şiddet uygulayan kişi müşterek konuttan uzaklaştırılır. Müşterek konut şiddete uğrayan mağdura tahsis edilir. Uzaklaştırma kararının alınabilmesi için yaş ayrımı ve şartı da yoktur. Bu sebeple evde yaşayan çocuk da müşterek konutta yaşayan kişiler hakkında uzaklaştırma kararı talebinde bulunabilecektir. Aile içi şiddete maruz kalan kişilerin yasal haklarını detaylı şekilde öğrenmesi ve geri dönüşü olmayan sonuçların önlenebilmesi açısından avukat desteği alınması önemlidir. Koruma tedbirleri ve uzaklaştırma kararı için detaylı bilgi sahibi olmak istemeniz halinde Anadolu Avukatlık Bürosu bünyesinde faaliyet gösteren aile hukuku alanında uzman avukatlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA TEDBİRİ DİLEKÇESİ

Bulunduğunuz yerdeki en yakın aile mahkemesine sunacağınız dilekçe ile uzaklaştırma kararı ve koruma tedbiri talebinde bulunabilirsiniz. Dilekçede davalı ve davacı isim ve adres bilgilerinin eksiksiz doldurulması önemlidir. Dilekçenizde uğramış veya uğrama tehlikesi altında olduğunuz şiddetin türünü (fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel vs.) , şiddet uygulayan kişi ile aranızdaki ilişkinin ne olduğunu, hangi süreden beri şiddete maruz kaldığınızı, şiddetin nasıl uygulandığını, Şiddet esnasında herhangi bir silahın kullanılıp kullanılmadığını, varsa şiddete maruz kaldığınıza tanık olan kişileri, şiddet uygulayan kişinin madde bağımlılığı olup olmadığını, varsa şiddete ilişkin almış olduğunuz darp raporunu detaylı şekilde açıklamanızda yarar vardır.

Koruma Tedbiri ve Uzaklaştırma Dilekçe Örneği

……. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

(bulunduğunuz yer aile mahkemesi)

TALEPTE BULUNAN

DAVAVI              :

ADRES                          :

DAVALI                        :

ADRES                          :

KONU                           : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gerekli koruma tedbirlerinin alınması hakkında taleplerimin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Uğramış veya uğrama tehlikesi altında olduğunuz şiddetin türü (fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel vs.)

Şiddet uygulayan kişi ile aranızdaki ilişkinin ne olduğu

Hangi süreden beri şiddete maruz kalındığını

 Şiddetin nasıl uygulandığını

Şiddet esnasında herhangi bir silahın kullanılıp kullanılmadığını

Varsa şiddete maruz kaldığınıza tanık olan kişiler

Şiddet uygulayan kişinin madde bağımlılığı olup olmadığını

Varsa şiddete ilişkin almış olduğunuz darp raporu

Şiddet uygulayan kişinin silahının olup olmadığı,

HUSUSLARI DETAYLI ŞEKİLDE AÇIKLANMALIDIR.

HUKUKİ NEDENLER            : 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu.

HUKUKİ DELİLLER             : Darp Raporu, Mesaj ve arama kayıtları, tanık vs her türlü yasal delil (ZORUNLULUK BULUNMAMAKTADIR.)

SONUÇ VE TALEP                :

Yukarıda izah olunan sebeplerden dolayı Sayın Mahkemenizden;

6284 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat uyarınca ivedilikle GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİN 6 AY SÜRE İLE VERİLMESİNİ TALEP EDERİM.

TALEPTE BULUNAN DAVACI

İMZA

Maltepe Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Maltepe Anlaşmalı Boşanma Avukatı

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki türlü boşanma davası düzenlenmiştir. Anlaşmalı Boşanma davası tarafların boşanma ve boşanmanın tüm sonuçları yani nafaka, velayet, ev eşyası paylaşımı, maddi-manevi tazminat gibi tüm konularda hür iradeleri ile anlaşma sağlaması sonucunda evlilik birliğini sona erdirmeleridir. Anlaşmalı boşanma davası ile çekişmeli boşanma davasının aksine tarafların iddia ve ispat yükü bulunmayacağından daha hızlı ve pratik bir şekilde boşanma sağlanabilecektir. Anlaşmalı boşanma davası bir eşin açtığı davayı diğer eşin tüm yönleriyle kabul etmesi yolu ile ya da eşlerin birlikte ortak bir dilekçe ile mahkemeye başvurması yolu ile açılabilir. Fakat anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için tarafların evlilik ilişkilerinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bu süre resmi nikah tarihi itibariyle başlayacaktır. Ayrıca halihazırda mahkemede çekişmeli boşanma davası açılmış ve görülmeye devam ediyor olması halinde de tarafların anlaşmalı boşanma iradelerini yansıtan protokolün mahkemeye sunulması ya da bizzat duruşmada eşlerin anlaşmalı boşanma yönündeki beyanlarının zapta geçirilmesi suretiyle de anlaşmalı boşanma gerçekleşebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Zaman Biter

Anlaşmalı boşanma davası mutlaka duruşmalı olarak yapılır çünkü tarafların yazılı anlaşmaları yeterli olmayıp hür iradelerinin açıkça yansıtılabilmesi için hakim huzurunda bizzat anlaşmalı boşanma iradelerini açıklamaları gerekmektedir. Boşanma avukatının tarafların yerine bu irade açıklamasında bulunması mümkün değildir. Eşlerin hakim huzurunda bu iradelerini açıklamaları için genellikte tek celse yetmektedir. Taraflarca boşanmaya karar verilmesi ve boşanmanın tüm sonuçları bakımından anlaşmaya varılması halinde gerçekleşecek olan anlaşmalı boşanma davasının süresi değişik illerde adliyelerdeki iş yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Fakat ortalama bir süre verilmek gerekirse anlaşmalı boşanma davaları 2-3 ay içinde sonuçlanabilmektedir. Alanında uzman avukatlarla sürecin yürütülmesi halinde bu süre oldukça kısalacaktır. Anlaşmalı boşanma davası her haliyle mahkemece delillerin değerlendirildiği, tanıkların dinlendiği, birden fazla kez duruşmanın yapıldığı ve davanın niteliğine göre ortalama 1-4 yıl arasında süren çekişmeli boşanma davasına kıyasla çok kısa bir sürede sonuçlanmaktadır. Dava sürecini hızlandıran profesyonel avukatlardan destek alınarak yürütülen anlaşmalı boşanma davaları 2-4 hafta arasında dahi sonuçlanabilecektir. Davanın sonuçlanmasından itibaren ise kararın kesinleşmesi ve neticesinde nüfus kayıtlarına geçmesi için de yaklaşık 1 aylık bir süre gerekecektir.

Maltepe Anlaşmalı Boşanma Avukatı

İstanbul Kartal’da bulunan ofisimizde aile hukuku alanında profesyonel olan boşanma avukatlarımız ile anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davalarında her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Anadolu Avukatlık Ofisi olarak aile hukuku alanında karşılaşılan sorunları en iyi şekilde çözüme ulaştıracak hukuki desteği müvekkillerimize sunmaktayız. Boşanma ile evlilik yasal olarak sona erdirilmiş olur. Fakat bu yasal sürecin en doğru ve en hızlı şekilde yürütülmesi için gerek dava açmadan önce süreç planlaması konusunda gerekse dava açıldıktan sonra sürecin takibi konusunda hak kaybına uğramamak adına mutlaka uzman bir boşanma avukatından yardım alınmalıdır. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan mağduriyetler yaşanabilecektir. Anlaşmalı Boşanma Davasında en önemli hususlardan biri anlaşmalı boşanma protokolüdür. Bu protokolde boşanmanın tüm sonuçlarının ayrı ayrı ve açık bir anlatımla yer alması eşler bakımından hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple protokol anlaşmalı boşanma davalarında mahkemenin kararını belirleyecek nitelikte bir belge olduğu için kanunlara ve hukuka uygun bir şekilde anlaşmaya varılan hususlar çok net ve açık olacak şekilde hukuki bir dil kullanılarak mutlaka avukat tarafından hazırlanmalıdır.

Boşanma Avukatı Ücreti

Avukatlık ücretleri  her yıl resmi gazetede yayınlanan Avukatlık Ücret Tarifesi’ne göre belirlenir ancak Belirlenen bu tarifelere mahkeme masrafları dahil değildir. Bu tarifeye göre belirlenen ücretler en alt sınır olup avukatın bu alt sınıra uyması gerekmektedir. Ancak işin niteliğine göre daha yüksek bir ücret tarifesi belirlenebilecektir. Anadolu Avukatlık Ofisi bünyesindeki boşanma avukatlarımızdan yardım istenmesi durumunda boşanma sebebinize ve boşanmanın niteliğine göre müvekkillerle görüşülerek bir ücret belirlenecektir. Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası süreç bakımından birbirinden farklı olduğu için masraf bakımından da farklılık arz etmektedir. Yargılama giderleri ve tebligat masrafları gibi hukuki prosedürler bakımından da tek celsede sonuçlanan anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre daha az masraf gerektirmektedir. Boşanma dosyalarında dilekçelerin sunulması, duruşmaların takip edilmesi, delillerin toplanması ve aleyhe sonuç alındığı takdirde istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulması süreçleri avukatlar tarafından takip edilir ve yapılır. Boşanma davaları üzerinde uzun çalışmalar gerektiren, vakit ayırmanın önemli olduğu davalardır. Bu sebeple davanın niteliğine göre harcanacak emek de düşünülerek bir ücrete karar verilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Katılmak Zorunlu Mudur?

Boşanmaya karar veren eşler bakımından duruşmaya katılma zorunluluğu çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları bakımından farklılık arz etmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin hazırlanan protokol ile mahkemeye başvurması gerekmektedir. Fakat hazırlanan bu protokol yeterli olmayıp eşlerin mahkemede gerçekleştirilecek olan tek celseye katılımı da zorunludur. Tarafların kendilerini avukat ile temsil ettirmesi dahi bu duruşmaya katılım zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Nitekim boşanma davaları kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılması ile ilgili olduğu için eşlerin duruşmaya bizzat katılarak boşanmak istediklerini, hazırlanan protokolün tüm maddelerine mutabık olduklarını protokoldeki imzanın kendilerine ait olduğunu aile mahkemesi hakimi önünde beyan etmeleri gerekmektedir. Hakim eşlerin özgür iradeleri ile boşanmak istediklerini bizzat kendilerinden duyacaktır. Verilen duruşma gününde eşlerden birinin mazeretini sunması halinde duruşma günü ertelenebilecektir. Her iki eşin de duruşmaya gelmemesi durumunda hakim tarafından dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilecektir fakat 3 ay içinde yeniden başvurulursa yeni bir duruşma günü verilir. Eşlerden her ikisinin de duruşmaya katılması fakat içlerinden birinin bu duruşmada anlaşmalı boşanmayı kabul etmemesi halinde boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

 

En İyi Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Fiyatları Ne Kadar

Boşanma davaları hem çiftleri hem de çiftlerin varsa çocuklarını son derece yoran, yıpratıcı bir süreç oluyor. Özellikle psikolojik olarak sorunlara yol açan boşanma davası, manevi ve maddi anlamda da sıkıntılar çıkarabiliyor. Bu durumda boşanma davası sürecine giren kişiler, boşan davası ücretlerini de detaylı bir biçimde araştırıyor. Özellikle maddi anlamda durumu zayıf olan kişilerde boşanma süreci ciddi bir külfet olabiliyor. Nitekim bu kişilerin boşanma avukatı ücretini bile ödeyemedikleri gözlemleniyor. Bu durumdaki kişilerle birlikte birçok insan boşanma davasında işinin ehli olan avukatlardan yardım almak istiyor. Avukatlık ücretleri ise genellikle, Türkiye barosu tarafından yıllık olarak belirleniyor. Baro boşanma davasındaki avukatlık ücretlerini ise iki şekilde belirleniyor. Bunlar taban ve tavan fiyatlar olarak, değişiyor.

  Peki Boşanma Davasında Avukatlık Ücretleri Neye Göre Değişiyor?

  Boşanma davalarında, boşanma avukatı ücretleri davanın durumuna göre değişiklik gösteriyor. Avukatlık ücretlerinin genellikle taban fiyatları belli iken, tavan fiyatlarında da değişiklikler olabiliyor. Tabi burada boşanma avukatı ücreti de boşanmanın anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumlarına göre değişiklikler yapıyor. Genellikle anlaşmalı boşanmalarda avukatların pek yapabildiği bir şey olmadığından dolayı, çekişmeli davalara göre daha az ücrete tabi tutuluyor. Tabi burada çekişmeli boşanma süreçlerinin fiyatlarının yüksek olması, genellikle davanın konularının çok fazla olmasından kaynaklanıyor. Boşanma davasından avukat fiyatları değiştiği için öncelikli olarak kişilerin kesin bir anlaşmaya varmaları gerekiyor.

  Davanın Diğer Parçaları Davaya Eklenebiliyor

  Boşanma davalarında birçok konu davanın bir parçası olarak belirleniyor. Özellikle de çekişmeli boşanma davalarında, anlaşılamayan konular fazla olduğu için avukatlar da buna göre daha fazla çalışma yapabiliyor. Özellikle davadaki her konu mahkemeye sunulduğu için çekişmeli davalarda avukatlar daha fazla mesai harcıyor. Bu nedenle de avukatın daha fazla mesai harcaması ücretleri de doğal olarak da artırıyor. Bununla beraber boşanma avukatı ücreti davalarda genellikle hiç bilinmeyen süreçler gelişebildiği için ekstra masraflar da söz konusu olabiliyor. Bu masraflar genelde dava süresince avukat tarafından karşılanıyor. Ancak daha sonra kişi, avukatın yaptığı harcamaları da karşılamak durumunda kalıyor.

  Temyiz Süreci Avukatlık Ücretlerine Etki Ediyor Mu?

  Yerel mahkeme, boşanma davasında gerekçeli kararını verdikten sonra her iki taraf için de davanın tebliğ tarafından sonra, 15 günlük süreyle sınırlanmış itiraz hakkı bulunuyor. Eğer kişiler bu süreç içerisinde herhangi bir itirazda bulunmazsa, karar otomatik olarak onanıyor.  Fakat, kişilerden biri karara itiraz ederek temyize götürecekse, bu durumda avukatın da ayrıca bazı çalışmalar yapması gerekiyor. Bu durumda temyiz süreci de otomatik olarak, avukatlık ücretlerinin farklılaşmasına sebep oluyor. Fakat burada da baronun belirlediği tavan fiyatlar uygulanabiliyor. Yani ekstra çalışmalar dahil, baronun belirlediği ücretler dışına çıkılması mümkün olmuyor. Bu da boşanacak kişiler için ayrıca bir avantaj denilebilir. Boşanma süreci bazen çok uzun sürebilirken bazen de kısa bir süre içerisinde sonuçlanabiliyor.

Don`t copy text!