İstanbul'dayız

Üsküdar, İstanbul

Eposta Adresimiz

anadoluavukatofisi@gmail.com

Telefon Numaramız

0538 843 37 77

Kategori

Kategori arşivi Genel

İstanbul Hukuk Bürosunun Tercih Nedeni

Türkiye’de görülen hemen tüm davalar, hukuk bürolarınca ele alınıyor. Hukuk bürolarında, incelenen davalarda müvekkil hakları en iyi şekilde korunmaya çalışılıyor. İstanbul Hukuk Bürosu, aldığı hemen her açıdan davayla, müvekkil haklarını sonuna kadar savunmaktadır. Profesyonel avukatların sundukları hizmetle, en garanti sonuçlar alınması hedefleniyor. Bu açıdan düşünüldüğünde hedef sağlanmış oluyor. İstanbul Hukuk Bürosu, davalarını aldıkları her bir müvekkil için detaylı araştırmalar yaparak, kazanılması için gerekli ne varsa yapıyor. Her bir dava süreci için oldukça verimli çalışan büronun avukatları, hukuksal çerçevelerde hizmetlerini sağlamaktadırlar. Bu sebeple, kişiler hukuk bürosuna başvurdukları andan itibaren, davanın konusuna göre en kaliteli avukatlar ile birlikte çalışma şansına sahip olabiliyorlar.

  Hukuk Bürosu Davalara Hangi Açıdan Bakıyor?

  İstanbul Hukuk Bürosu, kendilerine başvuru yapan bütün müvekkillerine, henüz ilk aşamadan itibaren, gözlem gücü yüksek avukatlarla çalışma fırsatı sunuyor. Bunun nedeni ise büronun, müvekkil ve avukat iletişimin, davaya ne gibi olumlu katkılar sağlayacağının bilmesinden kaynaklanıyor. Özellikle ceza hukuku ve aile arasında anlaşmazlıklar gibi bütün alanlarda profesyonel bir bakış açısı sergilenerek, başarı hedefleniyor. İstanbul Hukuk Bürosu, müvekkil haklarını sıkıntıya düşürmemek için çözüme odaklı bir çalışma benimseniyor. İster davalı olan taraf olsun, ister davacı taraf olsun, müvekkillerin yaşayacağı bütün sorunlar, İstanbul Hukuk Bürosu avukatlarınca, uzman bir bakış açısıyla detaylı bir biçimde incelenmektedir.

  Hukuk Bürosunun Dava Başarısı

  İstanbul Hukuk Bürosunda yapılan bütün çalışmalar, profesyonel bir bakış açısıyla değerlendirildiği için alınan sonuçlar da oldukça başarılı oluyor. Bunun yanında şiddetli aile geçimsizliklerinin olduğu davalarda, mahkeme sürecinde iki taraf için de barışma zemini aranmaktadır. Ceza Hukuku alanındaki davalarda ise büro avukatlarının sergiledikleri tutumla, kişinin hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması, minimum seviyelere indirilebiliyor. Bu süreç içerisinde tarafsız bir tutum sergilenerek, detaylı tüm incelemeler her açıdan yapılarak, değerlendiriliyor. Bu şekilde cezai davalarda sonuçların çok daha kısa sürelerde açıklanmasına zemin hazırlanabiliyor. Bu tür davalarda, başarı hedefleniyorsa, İstanbul Hukuk Bürosunda yer alan avukatlarla görüşmeler yapılması gerekiyor.

  Müvekkillerin İstanbul Hukuk Bürosunu Tercih Etmesi

  Hukuk bürosunun yaptığı profesyonel çalışmalar, davaları görülen müvekkillerde başarı endeksli oluyor. Bu sebeple, büro birçok kişi tarafından İstanbul’da ilk tercih sıralarına konuluyor. Bunda davaların en kısa sürede tamamlanması, davaların istenen şekilde sonuçlanması etkili oluyor. Hukuk bürosunda bulunan avukatlar, yürüttükleri çalışmaları en ince ayrıntısına kadar değerlendirerek, gerekli sonuçlara ulaşabiliyorlar. Burada en önemli etken sadece büro avukatlarının sonuç kısmına bağlı yaptıkları çalışmalar değil, ilk aşamadan itibaren müvekkillerin sorunları dinlendiği için başarı yakalanıyor. Büronun avukatlarının alanlarında kaliteli olması, davaların seyrini değiştiriyor. Bunun yanında hangi dava üstlenmişse, ona yönelik gerekli tüm çalışmalar belli bir plan programla yapılıyor. Her dava sonucunda katlanarak artan bu başarılar, İstanbul Hukuk Bürosunun daha çok tercih edilmesinde etkili olabiliyor.

Boşanma Avukatı Fiyatları Ne Kadar

Boşanma davaları hem çiftleri hem de çiftlerin varsa çocuklarını son derece yoran, yıpratıcı bir süreç oluyor. Özellikle psikolojik olarak sorunlara yol açan boşanma davası, manevi ve maddi anlamda da sıkıntılar çıkarabiliyor. Bu durumda boşanma davası sürecine giren kişiler, boşan davası ücretlerini de detaylı bir biçimde araştırıyor. Özellikle maddi anlamda durumu zayıf olan kişilerde boşanma süreci ciddi bir külfet olabiliyor. Nitekim bu kişilerin boşanma avukatı ücretini bile ödeyemedikleri gözlemleniyor. Bu durumdaki kişilerle birlikte birçok insan boşanma davasında işinin ehli olan avukatlardan yardım almak istiyor. Avukatlık ücretleri ise genellikle, Türkiye barosu tarafından yıllık olarak belirleniyor. Baro boşanma davasındaki avukatlık ücretlerini ise iki şekilde belirleniyor. Bunlar taban ve tavan fiyatlar olarak, değişiyor.

  Peki Boşanma Davasında Avukatlık Ücretleri Neye Göre Değişiyor?

  Boşanma davalarında, boşanma avukatı ücretleri davanın durumuna göre değişiklik gösteriyor. Avukatlık ücretlerinin genellikle taban fiyatları belli iken, tavan fiyatlarında da değişiklikler olabiliyor. Tabi burada boşanma avukatı ücreti de boşanmanın anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumlarına göre değişiklikler yapıyor. Genellikle anlaşmalı boşanmalarda avukatların pek yapabildiği bir şey olmadığından dolayı, çekişmeli davalara göre daha az ücrete tabi tutuluyor. Tabi burada çekişmeli boşanma süreçlerinin fiyatlarının yüksek olması, genellikle davanın konularının çok fazla olmasından kaynaklanıyor. Boşanma davasından avukat fiyatları değiştiği için öncelikli olarak kişilerin kesin bir anlaşmaya varmaları gerekiyor.

  Davanın Diğer Parçaları Davaya Eklenebiliyor

  Boşanma davalarında birçok konu davanın bir parçası olarak belirleniyor. Özellikle de çekişmeli boşanma davalarında, anlaşılamayan konular fazla olduğu için avukatlar da buna göre daha fazla çalışma yapabiliyor. Özellikle davadaki her konu mahkemeye sunulduğu için çekişmeli davalarda avukatlar daha fazla mesai harcıyor. Bu nedenle de avukatın daha fazla mesai harcaması ücretleri de doğal olarak da artırıyor. Bununla beraber boşanma avukatı ücreti davalarda genellikle hiç bilinmeyen süreçler gelişebildiği için ekstra masraflar da söz konusu olabiliyor. Bu masraflar genelde dava süresince avukat tarafından karşılanıyor. Ancak daha sonra kişi, avukatın yaptığı harcamaları da karşılamak durumunda kalıyor.

  Temyiz Süreci Avukatlık Ücretlerine Etki Ediyor Mu?

  Yerel mahkeme, boşanma davasında gerekçeli kararını verdikten sonra her iki taraf için de davanın tebliğ tarafından sonra, 15 günlük süreyle sınırlanmış itiraz hakkı bulunuyor. Eğer kişiler bu süreç içerisinde herhangi bir itirazda bulunmazsa, karar otomatik olarak onanıyor.  Fakat, kişilerden biri karara itiraz ederek temyize götürecekse, bu durumda avukatın da ayrıca bazı çalışmalar yapması gerekiyor. Bu durumda temyiz süreci de otomatik olarak, avukatlık ücretlerinin farklılaşmasına sebep oluyor. Fakat burada da baronun belirlediği tavan fiyatlar uygulanabiliyor. Yani ekstra çalışmalar dahil, baronun belirlediği ücretler dışına çıkılması mümkün olmuyor. Bu da boşanacak kişiler için ayrıca bir avantaj denilebilir. Boşanma süreci bazen çok uzun sürebilirken bazen de kısa bir süre içerisinde sonuçlanabiliyor.

Ceza Avukatı Ücretleri Neden Değişiyor

Her geçen gün suç dünyasında artan oranlar, ceza avukatlarına olan ihtiyacın hangi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor. Ceza hukuku konularında oldukça etkili olan avukatlar, kişinin hak ve özgürlük gibi temel haklarını savunuyor. Ayrıca yaşanan olayların tam olarak araştırılmasıyla beraber, olaylarda delil karartma olup olmadığı, nefsi müdafaa gibi durumların yaşanıp yaşanmadığı hakkında gereken araştırmalar yapılıyor.

  Ceza Avukatının Tanımı

  Ceza avukatı, suç dünyasıyla iç içe olan, en zor mesleklerin başında yer alıyor. Kişinin hak ve hukuklarını savunmanın yanında, detaylı bir soruşturma gerçekleştiriyor. Yaşanan olaylarda herhangi bir sorununun yaşanıp yaşanmadığı, yaşandıysa nedenlerinin ne olduğu, olaya etki eden konuların neler olduğu, suç işleyen kişi varsa ona karşı yapılan bir tahrikin olup olmadığı gibi bütün durumlar detaylı bir şekilde incelenir. Ceza avukatı, suç teşkil edebilecek hemen her hukuk alanın davasına bakabilir. İcra davalarına, nitelikli dolandırıcılık suçlarına, terör gibi tehlike arz eden davalara bakmak yükümlüdür. Bunun yanında daha hafif olarak belirlenmiş suç durumlarında yine ceza avukatları sorumlu tutulabiliyorlar. Bu davalar, ufak hırsızlık olayları, iki kişi arasında yaşanan kavgalar ve benzeri olaylar olabiliyor.

  Ceza Avukatı Ücreti Belli Midir?

  Ceza avukatının ücretleri yukarıda bahsettiğimiz dava konuları üzerinde değişiklik gösterebiliyor. Özellikle ağır olarak belirttiğimiz davalarda çeşitli nedenlerin ortaya çıkması, avukatın davaya fazla zaman harcaması, dava ücretinin yükselmesinde etkili olabiliyor. Ancak küçük çaplı olan suç durumlarında, davaya harcanan mesainin az olması, dava sürecinin hızlı bir şekilde sonuca bağlanabilmesi, ceza avukatı ücretlerini düşürebiliyor.

  Ceza Avukatı Ücreti Neden Artıyor?

  Yukarıda bahsettiğimiz gibi ceza avukatı ücretinin artımı, davanın ağırlığına bağlı olarak ilerliyor. Örnek vermek gerekirse eğer, adam öldürme gibi bir olayda, avukatın nefsi müdafaanın oluyor olmadığını araştırması, geçmişte yaşanmış husumetin olup olmadığı, kişilerin birbirlerine karşı davranışları benzeri olaylarda ceza avukatı ekstra birçok mesai harcamış oluyor. Buna avukatın delili toplaması aşaması diyoruz. Elbette bahsetmiş olduğumuz diğer küçük çaplı suçlarda da delil toplama, savunma gibi eylemler söz konusu olabiliyor. Ancak buradaki eylemin, delil aşaması çok fazla olmadığından, mahkeme anında karar verebiliyor. Dolayısıyla avukatın yapmış olduğu pek bir şey olmuyor.

  Ceza Avukatında Ücret Önemli Mi?

  Ceza avukatına başvurmak isteyen kişilerin ilk sordukları soruların başında, ceza avukatı ücretleri oluyor. Fakat bu ücretin belirlenmesi, avukatın dava sürecinde kendi yaptığı harcamalar haricinde, barolar birliği tarafından belirlenmektedir. Bu belirlemeler ise taban yani en düşük ve tavan en yüksek olmak durumu üzerinden değerlendiriliyor. Ceza avukatı barolar birliğinin belirlemiş olduğu sınırların üzerine çıkamadığı gibi altına inemiyor.

  Peki Ücretler Ne Kadar?

  Ceza avukatı ücretleri, baro tarafından detaylandırılıyor. Bu detaylandırma işlemi sürekli olarak güncellendiği için ve net bir ücret söylemek mümkün olamıyor. Ancak merak edilmesi durumunda, hukuk bürosuyla görüşülüp o anki ceza avukatı ücreti öğrenilebiliyor.

İstanbul Hukuk Bürosu Hizmetleri Nelerdir

Günümüzde pek çok dava, hukuk büroları tarafınca ele alınmaktadır. Hukuk alanında incelenen tüm dava süreçleri çerçevesinde müvekkil hakkı korunmaktadır. İstanbul ilinde araştırılan ve incelenen davalar; aile hukuku ile ceza hukuku konularını içermektedir. Davaların çoğunda profesyonel avukatlar ile konular işlenmekte ve en iyi dava sonuçları alınması hedeflenmektedir. Hukuk büroları, müvekkil hakkına odaklı olarak araştırmacı ve incelemeci avukatları ile her davanın kazanılma sürecini hızlandırmaktadır. Davalar konusunda çözümleyici olan büro avukatları, hukuka uygun aşamalarla hizmet sağlamaktadır. Bu nedenle dava sürecinin başlaması açısından hukuk bürosu alanından müvekkile uzman avukatlar atanmaktadır.

  İstanbul Hukuk Bürosu Avukatlarının Davalara Bakışı Nasıldır?

  Hukuk bürolarına dava açmak için başvuran her müvekkile, alanında çok başarılı gözlemci avukatlar hizmet vermektedir. İstanbul hukuk bürosu avukatlarının davalara bakışı daima anlayış çerçevesinde olmaktadır. Atanan uzman avukat ve müvekkil arasındaki iletişim davanın en iyi sonuca ulaşmasında oldukça önem arz etmektedir.  Aile anlaşmazlığı ve ceza hukuku yönünde açılan her dava sürecinde konulara yaklaşım, genellikle profesyonel olmaktadır. Müvekkil haklarının zedelenmemesi için ele alınan davalara bakış, daima çözüm odaklı olmaktadır. Davayı açan ve davalı konumunda olan müvekkillerin sorunları; hukuk bürosu avukatlarınca, profesyonelce değerlendirilmektedir. Kişinin tüm haklarını korumayı amaçlayan hukuk bürosu ile davalar nitelikli incelemelerle yürütülmektedir.

  İstanbul Hukuk Bürosu İşlemlerinin Süreci

  Hukuk bürosu işlemlerinin süreci, dava konusuna göre değişmektedir. Ancak İstanbul hukuk bürosu başarılı avukatları ile kısa bir mahkeme süreciyle haklı görülen sonuçlar alınmaktadır. Haklı ve haksızlık durumları yönünde aile geçimsizliklerinin mahkeme sürecinde iki tarafın barışması kapsamında da nitelikli görüşmeler sağlanmaktadır. Bu konu çerçevesinde büro avukatları, kişilerin sorunlarını etkisiz hale getirebilmektedir. Cezai konularda ise hukukun en makul süreçlerde ilerlemesi ve cezanın en aza indirgenmesi sağlanmaktadır. Hukuk bürosu ilkelerinin çerçevesinde dava ve davalı konusunda koşulsuz inceleme sağlanıp, sonuçların karara bağlanma süreci kısaltılabilmektedir. Hızlı sonuç alınan davalarda, başarı referansları yüksek hukuk bürosu avukatlarıyla iletişime geçilmektedir.

  İstanbul Hukuk Bürosu Ve Davaların Sonuçlanması

  İstanbul’da görülen tüm hukuk bürosu davalarının sonuçları, müvekkillerin başvurularında etkili olmaktadır. Davanın uzatılmadan sonuca bağlanması, yine hukuk bürosunda çalışan avukatlarının mahkemeye sunduğu değerlendirmeler ile netlik kazanmaktadır. İstanbul hukuk bürosu avukatları, ciddiyetle ve hassasiyetle her davayı yürütmektedir. Büro avukatlarının, her türlü dava sürecinde etkili bir şekilde sonuçlara bağlamasından kaynaklı olarak değerlendirmeleri önemlidir. Bunun için müvekkilin problemi ciddiyetle dinlenerek, büro avukatlarınca mahkemelere sunulmaktadır. Davaların sonuçlanması sırasında mahkeme kararı, hukuk kurallarınca verilmektedir. Bu konuda en iyi büro avukatları ile birçok davadan başarıyla çıkılmaktadır. Üstlenilen dava daima net raporlar ile mahkeme alanlarında sonuçlandırılmaktadır. Hukuk bürosu avukatları ile müvekkil memnuniyeti ve hakkının korunması adına önemli çalışmalar sağlamaktadır. Değerlendirilen her bir davada; hukuk bürosu avukatlarının başarısı katlanarak devam etmektedir. Bu nedenle hukuk bürolarına başvurular sağlanmaktadır.

Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır

Ceza avukatları, ülkemizde yaşanan her türlü suç teşkil eden olaya bakabiliyor. Cezai işlemlerin uygulandığı her dava, alanında uzmanlaşmış ceza avukatları tarafından inceleniyor. Nitekim ülkemizde en çok görülen davalarda, cezai işlem gerektiren davalar oluyor.

  Ceza Avukatlarının Baktığı Davalar Hangileri?

  Ceza avukatları birçok farklı alanda çok farklı biçimlerde hizmet verebiliyor. Ancak ceza avukatlarının en sık baktıkları davalar, sulh ceza davaları oluyor. Her il ve ilçede bulunan sulh ceza mahkemeleri, bulundukları il ve ilçenin ismiyle anılıyor. Peki ülkemizde ceza avukatlarının sıkça baktıkları davalar genellikle hangileri oluyor?

  – Kayyım ve vesayet davalarına ceza avukatları bakmaktadır.

 – Kira tespiti ve tahliye davaları için ceza avukatlarına başvurulabiliyor.

 – Mirasçılık belgesini almak isteyenler ya da bu belgeyi iptal etmek isteyenler, ceza avukatlarına başvurabiliyor.

 – İcra ve alacaklı davaları için de ceza avukatlarına başvurulabiliyor.

 – Ağır ceza davaları, asliye davaları ve askeri davalara ceza avukatları bakabiliyor.

 – Ceza avukatları davalara bakmakla kalmaz, başvuracak olan kişilere aynı zamanda danışmanlık da yapabiliyor. Yani bir dava üzerinde kendi fikirlerini beyan edebiliyor.

  Ceza Avukat Ücretleri Ne Kadardır?

  Ceza avukatlık ücretleri genellikle davanın büyüklüğüne göre değişim göstermektedir. Bunun yanında dosya ve davanın gelişimi de ceza avukatı ücretlerinde bazı değişikliklerin olmasına neden olabiliyor. Bu süreçler takip edildikten sonra genellikle avukatlar kendi müvekkillerini ücretler konusunda bilgilendiriyorlar.

  Ceza Avukatı Ücretleri Nasıl Belirleniyor?

  Suç oranlarının günden güne artmasıyla birlikte mahkeme salonlarında en çok görülen davalar genellikle cezai işlem gerektiren davalar oluyor. Bu durumda da kişilerin güvenilir ve alanında uzman bir avukatla iş birliği yapmaları, cezanın ertelenmesi, cezada indirime gidilmesi ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması konularında büyük fayda sağlıyor. Peki bu kadar büyük bir öneme sahip olan ceza avukatı ücretleri neye göre belirleniyor? Hangi durumlarda değişebiliyor?

  Dava İçin Harcanan Emekler

  Dava genellikle yeni başlandığında, avukatla anlaşılması oldukça büyük bir önem taşıyor. Nitekim davanın henüz başlangıç safhasında ceza avukatının yer alması, karar bağlamında olumlu şekilde değişiklikler yapabiliyor. Tabi davanın henüz başında avukatın yer alması da ceza avukatı ücretlerini de doğal olarak artırıyor. Çünkü burada avukatın harcayacağı emek daha fazla oluyor.

  Tutukluluk Devam Ederse

  Ceza avukatları ücretlerinin artmasının bir diğer nedeni tutuklunun devamına karar verilmesi olacaktır. Nitekim müvekkil hapiste olacağı için avukat tarafından sık sık ziyaret edilecek ve bilgilendirilecektir. Bu durumda avukatın müvekkiliyle ilgilenmesi de ekstra bir mesai gerektiriyor. Yani ceza avukatı bu durumda daha fazla emek harcayacağı için alacağı ücret de daha fazla olacaktır.

  İşlenen Suçun Büyüklüğü

  Her yerde olduğu gibi ülkemizde de suç boyutları farklı şekillerde olabiliyor. Gasp davalarında alınan ücretler ayrı, cinayet gibi ağır suçlarda ise ücretler daha farklı olabiliyor. Bu da suçla orantılı olarak ücretlendiriliyor.

İstanbul Hukuk Bürolarında Verilen Hizmetler

Randevu talep ederek bir avukat tutmak ve istanbul hukuk büroları kapsamında hizmet almak mümkündür. Görülecek olan davaların türüne bağlı olarak o alanda uzman hukuk insanları ile çalışılabilir. Randevu almak için telefon ve internet aktif olarak kullanılabilecek alanların başında geliyor. Aynı zamanda hukuk danışmanlığı ismiyle lanse edilen ek bir hizmet türü de bulunmaktadır.

  Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

  Hem şirketlerin hem de kişilerin davalarını yakından takip eden, onları belli başlı konularda hukuk kapsamında yönlendiren danışmanlık hizmetleri mevcuttur. Bu hizmetler aylık, yıllık veya sezonluk olarak alınabilir. Danışmanlık seçenekleri ihtilafa düşülen konularda aydınlatıcı olmaktadır. Bir rehber işlevi görüp şirketler arası uyuşmazlıkları ve şirket içi meseleleri gideren hukuki yöntemler kullanılır. Belli başlı konular ise mahkemeye taşınmadan çözülebilmektedir. Söz konusu danışmanlık hizmetleri toplamda üç kademede alınabiliyor. Mesai saatleri içerisinde yüz yüze görüşmek, çeşitli belge ve raporları incelemek mümkündür. Bunun yanı sıra teknolojinin gelişmesi ile beraber telefon ve Whatsapp hatları da danışmanlık hizmetlerinden vakit kaybetmeden faydalanmak isteyenler için ek bir alternatif oluşturmaktadır.

  Boşanma Avukatı Hizmetleri

  Aile arasında yaşanan şiddet, sadakatsizlik ve şiddetli geçimsizlik gibi konularda anlaşmaya varmak ya da boşanma işlemlerini başlatmak için bu alanda eğitim görmüş uzman avukatlarla çalışılıyor. Günümüzde en çok görülen davaların başında boşanma davaları gelmektedir. Çocuk sahibi çiftlerin boşanmasında ortaya çıkan velayet davalarına da boşanma avukatları bakmaktadır. Nafaka miktarının ve sürelerinin belirlenmesi de aynı uzmanlığın bir diğer koludur. İstanbul hukuk büroları kapsamında söz konusu avukatlar ile görüşülebilir ve sözleşme imzalanabilir. Bu süreçte dava hazırlığı da son derece kritik bir öneme sahiptir. Tüm iddialar şahitler ile beraber dinlenir, çeşitli belgeler toplanır. Sadakatsizlik ve suç gibi konularda derinlemesine araştırma yapılır. Anlaşmalı boşanmalarda süreci daha hızlı hale getirmek için de boşanma avukatı tutulmaktadır. Bu alanda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm kentlerde güvenilir ve işinin ehli hukuk insanları aktif olarak çalışmaya devam etmektedir.

  Hukuk Bürolarında Başlıca Çalışma Alanları

  Söz konusu istanbul hukuk büroları sadece boşanma alanında faaliyet göstermiyor. Bunun yanı sıra ceza hukuku ismiyle lanse edilen bir başka çalışma alanı da mevcuttur. Ceza konusu oluşturabilecek tüm suçların dava takipleri bu çalışma sahasında yapılmaktadır. Bu hukuk alanı kendi içerisinde birçok türe ayrılıyor. Sulh ceza davaları ve duruşmaları ilk örnek olarak gösterilebilir. Bunun dışında Ağır ve Askeri isimleriyle tanımlanan duruşmalar da söz konusudur. Ek olarak ceza avukatlarının belli başlı görevleri ve sorumlulukları daha bulunuyor. Çek şikayetleri kapsamında alacaklılarla anlaşmaya varmak bunlardan ilkidir. Soruşturma zamanlarında sorguyu gerçekleştiren polislerin yanında hazır bulunma da bu görevlerden bir diğerini oluşturuyor.

  Ceza Hukuku Kapsamında Verilen Danışmanlık Hizmetleri

  Tıpkı diğer hukuk birimlerinde olduğu gibi ceza hukuku kapsamında danışmanlık hizmetleri almak da mümkündür. Online ödeme sistemleri sayesinde danışmanlık hizmetlerinden anında faydalanılabilir.

Ceza Avukatı Ücreti Ve Görevleri Nelerdir

Suç teşkil eden olayların artmasıyla birlikte ağır ceza avukatının görev ve yükümlülükleri değer kazanmaktadır. Toplumsal düzeni bozan her türlü suç ceza davaları kapsamında değerlendirilmektedir. Bu davalara ceza avukatları bakmaktadır. Günümüzde ceza mahkemelerinde yargılanan binlerce kişi mevcuttur. Bunlardan bazıları tutuklu olarak yargılanırken bazı şahıslar tutuksuz yargılanmaya devam etmektedir. Ceza davaları avukatlar için en zorlu davalardır. Mahkeme süreci ise ciddi manevi sorumluluk ve emek gerektirir. Davanın sonuçlanması direk kişinin özgürlüğüne dair neticelenir. Bu sebeple bir avukatın ceza davasına harcaması gereken emek diğer davaların çok üstünde niteliğe sahiptir. Ceza avukatı mesleki başarı açısından kendini kanıtlamış olmalıdır. Bununla birlikte kazandığı dava sayısı da dikkate alınarak vekalet verilmelidir. Aksi taktirde delillerin karartılması riski de devreye girmektedir.

  Ceza Avukatı Kapsamına Giren Davalar

  Ceza davalarının kapsamı oldukça geniştir. Bu sebeple bir ceza avukatı birçok dalda davaya bakabilir. Öncelikle ağır ceza davalarıyla ilgilenebilir. Ağır ceza davaları toplumda suç teşkil eden durumlarla ilgilidir. Ağır ceza avukatı ücretleri de harcanması gereken emek sebebiyle daha fazladır. Bu durumun dışında bir ceza avukatı sulh ceza davalarına da bakabilir. Mirasçılık belgesini almak ya da iptal ettirmek isteyen birçok kişi yine ceza avukatlarıyla görüşmektedir. Velayet ve vesayet davaları da bu kapsama girer. Ceza avukatları aynı zamanda icra ve iflas davalarında da devreye girmektedir. Bunların dışında asliye ve askeri ceza davalarına da ceza avukatları bakabilir. Bu alanlarla ilgili avukatlardan danışmanlık hizmeti almak isteyen şahıslara bu hizmet verilmektedir. Verilen bilgiler kapsamında avukata güven duyan şahıs vekalet verebilir. Buna bağlı olarak müdafi olarak atayabilir.

  Ceza Avukatının Görev Süresi

  Müdafi olarak atanmış olan bir ceza avukatının görev süresi net değildir. Davanın seyrine ve neticelenmesine bağlı olarak bu süre belirlenmektedir. Davanın kesinleşmesiyle birlikte avukatın görev süresi de son bulmaktadır. Verilen karar sonuç olarak yargıtaya taşınır. Yargıtayda çıkan net kararın ardından itiraz etme hakkı da mevcuttur. Bu hak değerlendirilmez ise avukatın görev süresi son bulmaktadır. Görev süresi ceza avukatı ücretleri belirlenirken dikkate alınan hususlar arasındadır.

  Ceza Avukatı Ücretleri

  Öncelikle avukata vekalet vermek isteyen şahıslar bu noktada ücrete odaklanmamalıdır. Öncelikle avukatın elde etmiş olduğu başarılara ve kazandığı davalara dikkat etmek büyük öneme sahiptir. Ücret bu aşamadan sonra dikkat edilmesi gereken bir husustur. Öncelikle ceza avukatı ücretleri belirlenirken mahkemenin cinsi oldukça önemlidir. Ağır ceza avukatının harcadığı emek diğerlerine göre daha fazladır. Manevi sorumluluk ise bir hayli yüksektir. Bu sebeple ücret daha fazladır. Müvekkilin tutukluluk hali, davanın süresi gibi etmenler de avukat ücretinin belirlenmesinde önemli etmenlerdir. Avukatlar için ilgili baronun belirlediği taban ücretler vardır. Bu ücret, vekalet verdikten sonra hemen ödenmelidir. Ek masraflar için ise avukat tarafından ödeme kolaylıkları sağlanmaktadır. Birçok avukat bu ücreti davanın sonunda alır.

Maske Takmama Cezası ve Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etmenin Cezası Nedir

Ülkemizi ve dünyayı bir yılı aşkın süredir etkisi altına alan COVID-19 olarak bildiğimiz salgın hastalık, tüm insanların sosyal hayatında da önemli değişikliklere sebep olmuştur. Gerek aşı çalışmalarının ve devamında da tedarik sürecinin uzun sürecek olması, salgın sebebiyle gerçekleşen ölümler ve ülkelerin ekonomisine olası etkisi, tüm devletleri salgına karşı tedbirler almak zorunda bırakmıştır.

Maske Zorunluluğu ve Sokağa Çıkma Yasağı

Salgın hastalık ile mücadele kapsamında ülkemiz tarafından alınan en önemli tedbirlerden ikisi maske takma zorunluluğu ve kısmi veya tam süreli sokağa çıkma yasakları olmuştur. Anılan tedbirlerin en büyük amacı her şeyden önce insan sağlığı ve hayatının korunmasıdır. Hastalığın bulaşma hızı ve neticesinde gerçekleşen ölüm oranlarına bakıldığında tedbirlerin ve tedbirlere uymanın gerekliliği kolayca anlaşılmaktadır. Ülkemizde, maske zorunluluğuna ve sokağa çıkma yasağına uyulmaması durumunda bu kişilere idari para cezası kesilmektedir. Güncel tarih itibariyle, maske takma zorunluluğuna uymamanın cezası 900TL’dir.

Maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasağını ihlalden kesilen para cezasına itiraz nasıl yapılır?

Salgın Hastalığa karşı alınan tedbirler kapsamında kesilen idari para cezalarına karşı ilgili kişinin itiraz hakkı bulunmaktadır. Cezanın haksız olduğunu düşünüyor iseniz buna cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekmektedir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar mahkemeler tarafından değerlendirilmemektedir.

Maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasağını ihlalden kesilen para cezasına itiraz hangi mahkemeye yapılır?

Ceza işlemi uygulanan kişilerin, itirazlarını cezanın düzenlediği yere en yakın Sulh Ceza Hakimliklerine yapması gerekmektedir. Eğer ikamet ettiğiniz adres, itiraz etmeniz gereken Sulh Ceza Hakimliği’ne uzak ise veya başka şehirdeyseniz, bulunduğunuz adrese en yakın Sulh Ceza Hakimliği’ne vereceğiniz bir dilekçeyi de bu mahkeme aracılığı ile ilgili hakimliği gönderebilirsiniz.

Maske takmama cezası nereye ödenir?

Koronavirüs sebebiyle kendisi hakkında ceza tutanağı düzenlenmiş kişilerin, ceza tutanağının düzenlediği tarih itibariyle bu cezayı ödeme yükümlülükleri başlamıştır. Kişiler bu cezaları, kendilerine en yakın Maliye vezneleri aracılığı ile ödeyecekleri gibi, Vergi dairesinin resmi internet sitesi üzerinden hızlı ödeme seçeneği ile de ödeme yapabilirler.

Ceza bedelinin, cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda ¼(yüzdeyirmibeş) oranda indirimli ödeneceğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Mevcut cezaya itiraz etmeyecek vatandaşlar bu süre içerisinde ödemelerini yaparak ceza tutarı üzerinden indirimli ödeme yapabilirler.

Maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasağını ihlalden kesilen para cezasının iptali nasıl olur?

Sulh Ceza Hakimliği, yapmış olduğunuz itirazı haklı görür ise, hakkınızda kesilmiş olan cezanın iptaline karar verir. İptal kararı dilekçenizde yazmış olduğunuz adresinize tebligat olarak gönderilir.

İptal kararının elinize gelmesi ile birlikte artık sizin bir şey yapmanıza gerek yoktur. Eğer itiraz aşamasında ceza tutarını maliyeye ödemiş iseniz; ilgili vergi dairesine size gelen iptal kararı ile birlikte başvuru yapıp ödemiş olduğunuz tutarın iadesini sağlayabilirsiniz.

En İyi Boşanma Avukatıyla Ne Kadar Sürede Boşanılır

Bazı çiftler evliliklerini yürütememekte ve boşanarak evliliklerine son vermek istemektedir. Anlaşmalı bir şekilde boşanma kısa sürede gerçekleşmekle birlikte çekişmeli boşanmalar biraz uzun sürmektedir. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşecek olsa bile İstanbul boşanma avukatı her türlü hukuksal desteği sağlamaktadır. Birbirlerinden aykırı taleplerde bulunmayan ve anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çiftler için dava süreci hızlı işlemektedir.

  Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olmaktadır?

  Boşanma davalarında İstanbul boşanma avukatı büyük rol oynamakta ve sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. Boşanma davalarında uzmanlaşmış ve işinin ehli olan boşanma avukatı, mal paylaşımı ve çocukların vekaleti hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Önemli hususlarda anlaşan çiftler için anlaşmalı boşanmayı sağlayacak bir protokol hazırlanmaktadır. Evliliğin en az bir yılı dolmuş olan bütün çiftler anlaşmalı boşanma yoluna gidebilmektedir.

  Çekişmeli Boşanma Nasıl Olmaktadır?

  Çiftler arasında birinin boşanmak isteyip diğerinin istememesi üzerine boşanmak için dava açılmakta ve süreç çekişmeli boşanma olarak ilerlemektedir. Boşanmak isteyen taraf İstanbul boşanma avukatı ile iletişim kurmakta ve boşanma sebeplerini masaya yatırmaktadır. Boşanmak isteyen taraf sunduğu boşanma nedenlerini ispatlamak zorundadır. Profesyonel bir boşanma avukatı, çekişmeli boşanma sürecinde müvekkilinin haklarını sonuna kadar savunmaktadır. Çekişmeli boşanma sürecinde çiftler anlaşma yoluna giderse dava anlaşmalı boşanmaya dönüşmektedir. Çekişmeli boşanma, boşanma sebeplerinin ispatı nedeni ile uzun sürmektedir. Çekişmeli boşanmada avukat tutmak zorunlu olmasa da davanın takip edilebilmesi için bir avukata ihtiyaç duyulmaktadır.

  Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

  Aile mahkemelerinde görülmekte olan boşanma davaları için avukat tutulması durumunda bir vekalet ücreti ödenmesi gerekmektedir. Boşanmanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre ücret değişikliği görülmektedir. Boşanma dilekçesini hazırlayan ve yasal işlemleri eksiksiz olarak gideren boşanma avukatı, boşanma sürecine göre bir fiyat talep edebilmektedir. Çekişmeli boşanmalarda avukata birçok rol düşmekte ve ücrette artış olmaktadır. Boşanma talebinin kabul veya ret edilmesine göre boşanma davalarında istenen vekalet ücreti değişmektedir. Dava açılmasının yanı sıra danışmanlık hizmeti almak isteyenler de bir fiyat ödemektedir. Avukatın ücretini, avukata başvuran taraf ödemektedir. Davaların hızlı ve kesin sonuçlar ile tamamlanmasını sağlayan boşanma avukatı, karışık boşanma davalarının üstesinden de gelmektedir.

  Boşanmalarda Boşanma Avukatının Rolü Nedir?

  Çekişmeli boşanmalarda dava açmak için yeterli delil olup olmadığını inceleyen boşanma avukatı, boşanma sebeplerini doğru bir şekilde tespit etmektedir. Mal paylaşımı, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat gibi konuların protokolde gösterilmesini sağlayan boşanma avukatı, eşlerin mağduriyetlerinin önüne geçmektedir. Boşanmayı başarılı bir şekilde sağlayan avukat, tarafların problemlerini en iyi şekilde tespit etmektedir.Çekişmeli boşanmalarda, avukata düşen rol daha büyük olmakla birlikte boşanmanın müvekkili tarafından hasarsız olarak atlatılmasını sağlamaktadır. Deneyimli boşanma avukatı, müvekkillerine karşı gerçekçi ve samimi olmaktadır. Her ne kadar çiftler istediği herhangi bir konuda dava açabiliyor olsa da davanın olumlu sonuçlanması, boşanma avukatının göstereceği performansa bağlıdır.

İstanbul Hukuk Büroları Nasıl Çalışır

Hukuk bürosu davalar için vekil atamak isteyen ve soru sormak isteyen şahısların başvurduğu yerlerdir. Bu alanlarda avukatlık hizmetleri yürütülmeye devam etmektedir. Bir hukuk bürosu avukatlarının davalarda göstermiş olduğu başarı sayısı arttıkça değer kazanmaktadır. Avukatın hukuk bürosu açabilmesi için baroya kayıt yaptırması gerekmektedir. Dolayısıyla her ilde bir baro mevcuttur. İstanbul barosu en kapsamlı ve avukat sayısı en fazla olan baro olarak kabul görmektedir. Bu sebeple İstanbul hukuk büroları oldukça fazla olup, kendini ispatlamış durumdadır. Hukuk bürosu fazla olduğu için İstanbul’da avukat sayısı da bir hayli fazladır. Bu sebeple seçenek de sınırsızdır.

  En Kaliteli İstanbul Hukuk Büroları

  İstanbul, Hukuk bürosu açısından oldukça geniş kapsamlıdır. Ancak bir hukuk bürosuna giderken ve bir avukat seçerken öncelikle başarıya odaklanmak gerekmektedir. Öncelikle hukuk bürosunun referans ile tespit edilmesi büyük öneme sahiptir. Daha sonra avukatlarının hangi davalarda başarılı olduğu dikkate alınmalıdır. Avukat seçerken öncelikle avukatın başarılı olduğu alana odaklanmak da büyük öneme sahiptir. Hukuk bürosu seçiminde öncelikle ücrete odaklanmak davanın aleyhte sonuçlanması riskini doğurmaktadır. Dolayısıyla avukata verilen ücret de boşa gitmektedir.

  En başarılı ve en kaliteli İstanbul hukuk büroları üç büyük adliyenin çevresinde yoğunlaşmıştır. Çağlayan, Bakırköy ve Anadolu Adliyesi olmak üzere üç adliye mevcuttur. Hukuk bürosu arayanla için Adliye çevresinin avantajlı bir seçenek olduğunu belirtmek doğru olacaktır.

  Avukatlar Davaya Nasıl Katılır?

  Avukat seçiminde dikkat edilmesi gereken ilk husus avukatın davaya ne kadar hakim olduğu konusudur. Avukatı davanın seyrini belirlerken bir sonraki aşama için müvekkiline net bilgi vermesi gerekmektedir. Bu noktada kendini kanıtlamış olan en iyi İstanbul hukuk büroları akıllara gelmektedir. İyi bir avukatla görüştükten sonra avukata vekalet verilmelidir. Vekalet avukat ve müvekkil arasında imzalanan sözleşmedir. Dava süreci ve avukatlık ücreti bu noktada görüşülmektedir. Bundan sonraki aşamada avukat dava sürecini birebir takip etmektedir. Gerekli durumlarda müvekkile bilgi vererek dava süreci hakkında yönlendirme yapmaktadır. Mahkemeleri takip eden avukat, delil toplamakla yükümlüdür. Hukuk büroları genel anlamda avukatlık mesleği etik ilkeleri çerçevesinde çalışmaktadır.

  İstanbul Hukuk Büroları Avukatlık Ücreti

  Davalarda avukatlık ücreti için belli bir standart sunmak doğru değildir. Çünkü bu ücretin belirlenmesi belli kıstaslara göre gerçekleşmektedir. Ancak ilgili baro avukatlık ücretine dair taban fiyat belirlemektedir. Davanın seyri, müvekkilin tutukluluk hali, mahkeme türü, harcanması gereken emek gibi etmenler taban fiyata dahil edilir. Avukata vekalet vermek isteyen şahıs öncelikle avukatla dava sürecini detaylı olarak görüşmelidir. Bu noktada ücret de detaylı şekilde görüşülmek zorundadır. Daha sonradan ortaya çıkmakta olan masrafları avukatlar, dava sonunda alır. Bu durum avukatın müvekkiline kolaylık sağladığını göstermektedir. Baronun belirlemiş olduğu taban fiyat önceden ödense de ek masraflar için avukatlar ödeme kolaylığı sunmaktadır.

Don`t copy text!