İstanbul'dayız

Üsküdar, İstanbul

Eposta Adresimiz

anadoluavukatofisi@gmail.com

Telefon Numaramız

0538 843 37 77

Kategori

Kategori arşivi Genel

Kripto Para 2021

Kripto Para Düzenlemesi 2021 Neler Getirdi?

Kripto Para Yasaklandı Mı ?

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de 16 Nisan 2021 tarihinde kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına dair yönetmelik yayımlandı. İlgili düzenleme 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu yönetmelik ile birlikte kripto paralar Türk mevzuatında ilk defa yer buldu. Düzenlenen yönetmelikte Kripto varlık tanımı da yapılmış oldu. TCMB’nin bu yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacaktır.

İkinci olarak ödeme ve elektronik para kuruluşlarının aracılığı ile Kripto varlık platformlarına fon aktarımı ve çekimi işlemleri de yapılamayacaktır. Bunların dışında kripto para alımı veya satımı gibi işlemlerin yapılmasında bir yasak hali söz konusu değildir.

En çok merak edilen kısım ise bankaların ödeme kuruluşları tanımı kapsamına girip girmediği konusudur.  Kesin olarak yanlış olan bir yorumla yönetmeliğin 4,2 maddesi kapsamındaki Ödeme Kuruluşları tanımına bankaların da girdiği bu nedenle 30 Nisandan itibaren bankaların da kripto para borsalarına fon aktarımında kullanılamayacağı söylemekte ve bu yoruma dayanak olarak 6493 sayılı kanun göstermekte. Fakat, 6493 S.K 14. maddesi ‘Ödeme Kuruluşu”nu tanımlamıştır. 14.4 maddesi ” Ödeme kuruluşu kredi verme faaliyetinde bulunamaz” demektedir. Dolayısıyla zaten bankaların ödeme kuruluşu sayılamayacağı açıktır. Bu sebeple ilgili düzenleme bankaları kapsamamaktadır. Bankalar aracılığıyla kripto para borsalarına para gönderip çekmeye devam edilebilir.

Bitcoin Yasaklandı Mı ?

Bitcoin, piyasa hacminin büyük çoğunluğuna sahip en büyük kripto paralar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Merkez Bankası tarafından yayımlanan düzenleme bitcoin’i de içermektedir. Bu düzenlemeye göre Bitcoin ile ödeme fonksiyonu ortadan kaldırılmıştır fakat yine borsalarınızı kullanıp alım-satım yapabilir, bankalardan para çekebilirsiniz, Bu işlemlerin dışında ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacak ve kullanılmasına yönelik hizmet de sunulamaz. Bitcoin’i yalnızca spekülatif olarak kullanabilir ya da saklayıp değer sağlama aracı yapabilirsiniz.

Kripto Para Borsasından Paramı Çekebilecek Miyim?

            Detayları verildiği üzere kripto paralar ile hizmet veya mal alım satımı yasaklanmış olup hali hazırda kripto para borsalarında işlem yapılmaya devam edebilirsiniz. Burada akıllara borsadaki parayı geri çekilip çekilemeyeceği sorusu canlanmış olabilir. İlgili düzenleme uyarınca kişilerin kripto para borsalarındaki paraları ödeme kuruluşları aracılığıyla çekilemeyecek ancak P2P veya banka hesaplarına aktarım yollarıyla para yatırma ve çekme işlemleri kolaylıkla halledielebilinecektir.

Bitcoin İle İlgili Resmi Düzenleme Var Mı?

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de 16 Nisan 2020 tarihinde kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına dair yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte temelde yalnızca bitcoin bakımından bir düzenleme getirilmemiş olup bitcoin’in de dahil olduğu kripto varlık tanımı yapılmıştır. Bu tanım kapsamına giren bitcoin de düzenlemenin getirmiş olduğu yasaklara tabii olacaktır. Düzenleme doğrultusunda Bitcoin ve tüm kripto paralar ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacaktır. Fakat Bitcoin alım satımı yapmanızda bir sakınca yoktur.

Merkez Bankası’ndan Açıklama

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Kripto Para yönetmeliğinin ardından açıklama da yapıldı. Merkez Bankası yapmış olduğu açıklamada yapılan düzenlemenin amaç ve gereklilikleri üzerinde durmuştur. Kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasının işlem tarafları açısından telafisi olmayan mağduriyetler oluşturabileceği söylenmiştir. Kripto paraların ödemelerde kullanılmasının önemli riskler barındığı ve güven zafiyeti oluşturacağı üzerinde durulmuştur. Yapılan basın duyurusunda; söz konusu yasakları içeren düzenlemenin yapılmasının sebeplerinden bazıları sayılmıştır.  Sayılan sebepler kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları dolayısıyla yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olmasıdır. Duyuruda ayrıca, söz konusu yönetmeliğin, 1211 sayılı TCMB Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde düzenlendiği bilgisi verildi.

Bitcoin Hesabına Haciz Konulabilir Mi?

Merkez Bankası tarafından yayımlanan yönetmelikte kripto paraların ödeme fonksiyonu ortadan kaldırılmış fakat alım satımına bir sınırlama getirilmemiştir. Hali hazırda Bankalar aracılığı ile kripto para borsalarında kripto para alım satımına devam edilebilecektir. Bu sebeple borçlunun kripto para borsasında parasının olduğunun tespiti halinde haciz gündeme gelebilecektir. Fakat bu tespit işlemi yalnızca Türk Kripto  Para Borsalarında  yapılabilmektedir. Tespiti halinde ise borçlunun borcu miktarında haciz işlemi uygulanabilir. Kripto paranın yükselmesi veya çıkması durumunda haciz işleminde, bankaya haciz ihbarnamesi ulaştığı anda söz konusu kripto paranın TL karşılığına bakılacaktır. Haciz işlemi genel hükümlere göre uygulanacaktır.

Av. Fatih ABDULHAKİMOĞULLARI
Av. Ezgi KESGİN

Maltepe Çekişmeli Boşanma Avukatı

Maltepe Çekişmeli Boşanma Avukatı

Maltepe Çekişmeli Boşanma Avukatı

Anadolu Avukatlık Ofisi boşanma ekibi olarak Maltepe ilçesi için çekişmeli boşanmalar bakımından hizmet vermekteyiz. Ekibimiz boşanma alanında köklü bir birikime sahiptir. Müvekkillerimize köklü birikimimiz aracılığıyla hak kaybı yaşatmaksızın hizmet veriyoruz. Maltepe Boşanma Avukatı olarak hukuk büromuz Maltepe. Kartal, Pendik, Tuzla,  İlçelerinde Aile Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Maltepe Boşanma Avukatı olarak müvekkillerimizin aile hukuku alanında yaşadıkları sorunları en hızlı şekilde çözümlemek amacıyla hukuki destek sunmaktayız.

Maltepe Boşanma Avukatı olarak açılacak çekişmeli boşanma davalarında yüz yüze görüşmeye öncelik veriyoruz zira bu noktada müvekkilimizin psikolojisinin tahlili ve içinde bulunduğu duygusal durum dava süreci bakımından önem arz etmektedir. Yüz yüze görüşmemizde evliliğin ilk günlerinden boşanma sürecine kadar yaşadığı sorunları kronolojik anlatmalarını ardından da bunu yazılı olarak açıklamasını talep ederek tüm süreci anlayabilmeye çalışmaktayız.

Eğer  müşterek çocuklarının velayetini istemesi durumu söz konusu ise çocukları ile ilişkileri, çocuğun yaşadığı ev şartları, müşterek çocuğun eğitim durumunun sizin için önemini Maltepe Boşanma Avukatı olarak en iyi şekilde anlatılacaktır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Masrafı

Çekişmeli boşanmanın dava masrafı da müvekkillerimizin bizlere en çok sormuş olduğu soruların başında gelmektedir.  Bu soruya yanıt verebilmek adına birkaç hususu açıklığa kavuşturmak gerekiyor.

Öncelikle dava masrafı noktasında hangi tarafta bulunduğunuz önem arz ediyor zira davalı konumda bulunmanız halinde dava açmak gibi bir durum söz konusu olmadığından dava açılışındaki harç ve giderleri ödemek zorunda kalmayacaksınız. Eğer davacı konumunda bulunacaksanız bu durumda dava açarken kanunen istenen yargılama harç ve giderlerini ödemek mecburiyetinde kalıyorsunuz.

Çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmanın aksine tarafların evliliği sona erdirirken birbirleriyle fikir ayrılığı olması köküne dayanmaktadır. Çekişmeli boşanma avukatı ücreti de bu fikir ayrılığının ve davanın birden fazla uyuşmazlık içermesine göre değişmektedir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile Boşanma davası 2021 ücreti  belirlenmiştir. Ancak bahse konu ücret tavsiye niteliğinde olduğundan her avukatın boşanma ücreti değişmektedir. Boşanma davası ücreti 2021  konusunda Maltepe Boşanma Avukatı olarak bu alandaki tecrübesi, boşanma davası konusunda uzmanlığı belirleyici faktörlerdir. Boşanma davası açmak isteyen kişilere Maltepe Hukuk Bürosu olarak yardımcı olmaktayız.

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Toplumumuzda yüksek oranda boşanma artışı göze çarpmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması dolayısıyla temel anlamda vatandaşlar Adliyeye giderek dava açması mümkündür.  Dosyalarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Her şeyden önce söylenmelidir ki hukukumuzda avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır ve vatandaşlarımız kendi haklarını en iyi boşanma avukatı dahi olmaksızın arayabilir. Kişi, Maltepe boşanma avukatları listesi araştırabilir ve aile mahkemesi avukatı bulabilir ancak dosya takibinde anlatılmış olunduğu üzere avukat tutma zorunluluğu yoktur.  Bu durum anlaşmalı ve çekişmeli boşanma için de geçerlidir.

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma  davası ile  nafaka, tazminat ve eşlerin müşterek çocuğu varsa velayet gibi hususları (tüm bu dosyalarda görevli mahkeme: aile mahkemesi) da karar altına alınacaktır.  Ancak unutulmamalıdır ki kişilerin kendi haklarını aramaları mümkündür fakat herhangi bir hak kaybına uğramamak adına ve rahat bir boşanma süreci yaşamak adına sürecin vekil aracılığıyla yürütülmesi en sağlıklı olan yoldur. Hukuku ve dosya sürecini, dilekçe aşamasını hukuka uygun yürütmek için vekil hizmeti gereklidir.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Zaman Biter

Çekişmeli boşanma davası yazımızın ilk kısmında anlatılmış olduğu üzere herhangi bir konuda anlaşma sağlanamaması yani tarafların boşanma konusunda fikir çatışması yaşaması halinde açılması gereken bir boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanma süresi ise tarafların tutumuna bağlı olarak 1 ile 5 yıl arasında sürmektedir. Türk Adalet Sisteminde üç dereceli yargılama sistemi mevcut olup bunlar; ilk derece mahkemeleri yani yerel mahkemeler (İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Aile Mahkemesi vb.) , bölge adliye mahkemeleri (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi) ve Yargıtay mahkemeleridir. Çekişmeli boşanma süresi bakımından en önemli husus ise tarafların ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararı üst mahkemelere yani Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’a taşıyıp taşımamalarına göre değişecektir.

Gelin rahat anlaşılması adına bunu bir örnek ile açıklayalım; Maltepe Boşanma Avukatı olarak İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda Aile Mahkemelerinde açmış olduğumuz boşanma davası yaklaşık 1 yıl kadar sürmektedir. Eğer bu mahkeme sonunda verilen karar taraflar için tatmin ediciyse, dava burada sona erer ve mahkemenin hükmünü vermiş olmasıyla boşanma gerçekleşecektir. Fakat taraflardan herhangibiri boşanma davası içinde geçen nafaka , maddi-manevi tazminat miktarı ve velayet durumu konusunda memnun değilse kararı bir üst mahkemeye taşıyabilir. Bu durumda dava yaklaşık 1-2 yıl daha uzayacaktır. Bu mahkemeden verilen karardan da memnun olmayan taraflardan biri en üst mahkeme olan Yargıtay’a dosya taşınacaktır. Burada da 1-2 yıl arası uzadığını düşündüğümüzde toplamda 5-6 yıllık bir süreç oluşacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Ne Kadar Nafaka Verilir

Müvekkiller tarafından bizlere en çok sorulan sorulardan birisi de çekişmeli boşanma davasında ne kadar nafaka verileceği konusudur. Bu sorunun yanıtlanabilmesi için öncelikle nafakanın ne olduğunun ve nafaka türlerinin açıklanması gerekmektedir. Nafaka boşanma davası devam ederken ya da boşanma davası sona erdikten sonra ödenen aylık yasal zorunluluktur. Nafakanın kanunda birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Her nafaka çeşidine göre ayrı ayrı şartları da bulunmaktadır. Kanunda sayılan şartların bulunması halinde ancak mahkeme tarafından nafaka bağlanabilir. Ancak unutulmamalıdır ki nafakanın belirlenmesinde Maltepe Boşanma Avukatının rolü çok önemlidir.

Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken hakim geçici önlemler almalıdır. Hakim, dava devamında geçici velayeti vermiş olduğu ebeveyn lehine tedbir nafakası ödenmesin ya da boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf adına ödenek olan geçici aylıktır.

İştirak Nafakası: Tarafların müşterek çocuğu bulunuyor ve müşterek çocuğun velayeti kime veriliyor ise eğitim, bakım, sağlık ve okul masraflarını karşılayan aylığın ödenmesidir.

Yoksulluk Nafakası: Tarafların boşanması ile yoksulluğa düşecek olan eşin ve daha az kusurlu olan eşin talep edeceği aylıktır.

Mahkeme tarafından ödenmesine hükmedilecek olan nafaka miktarı hakimin takdir yetkisindedir. Kanunen belli bir gelir aralığına göre belli bir nafaka miktarının hükmedileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Hakim, tarafların gelir ve durumuna göre belli bir miktar ödenmesine hükmedecektir.

Maltepe Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Maltepe Anlaşmalı Boşanma Avukatı

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki türlü boşanma davası düzenlenmiştir. Anlaşmalı Boşanma davası tarafların boşanma ve boşanmanın tüm sonuçları yani nafaka, velayet, ev eşyası paylaşımı, maddi-manevi tazminat gibi tüm konularda hür iradeleri ile anlaşma sağlaması sonucunda evlilik birliğini sona erdirmeleridir. Anlaşmalı boşanma davası ile çekişmeli boşanma davasının aksine tarafların iddia ve ispat yükü bulunmayacağından daha hızlı ve pratik bir şekilde boşanma sağlanabilecektir. Anlaşmalı boşanma davası bir eşin açtığı davayı diğer eşin tüm yönleriyle kabul etmesi yolu ile ya da eşlerin birlikte ortak bir dilekçe ile mahkemeye başvurması yolu ile açılabilir. Fakat anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için tarafların evlilik ilişkilerinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bu süre resmi nikah tarihi itibariyle başlayacaktır. Ayrıca halihazırda mahkemede çekişmeli boşanma davası açılmış ve görülmeye devam ediyor olması halinde de tarafların anlaşmalı boşanma iradelerini yansıtan protokolün mahkemeye sunulması ya da bizzat duruşmada eşlerin anlaşmalı boşanma yönündeki beyanlarının zapta geçirilmesi suretiyle de anlaşmalı boşanma gerçekleşebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Zaman Biter

Anlaşmalı boşanma davası mutlaka duruşmalı olarak yapılır çünkü tarafların yazılı anlaşmaları yeterli olmayıp hür iradelerinin açıkça yansıtılabilmesi için hakim huzurunda bizzat anlaşmalı boşanma iradelerini açıklamaları gerekmektedir. Boşanma avukatının tarafların yerine bu irade açıklamasında bulunması mümkün değildir. Eşlerin hakim huzurunda bu iradelerini açıklamaları için genellikte tek celse yetmektedir. Taraflarca boşanmaya karar verilmesi ve boşanmanın tüm sonuçları bakımından anlaşmaya varılması halinde gerçekleşecek olan anlaşmalı boşanma davasının süresi değişik illerde adliyelerdeki iş yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Fakat ortalama bir süre verilmek gerekirse anlaşmalı boşanma davaları 2-3 ay içinde sonuçlanabilmektedir. Alanında uzman avukatlarla sürecin yürütülmesi halinde bu süre oldukça kısalacaktır. Anlaşmalı boşanma davası her haliyle mahkemece delillerin değerlendirildiği, tanıkların dinlendiği, birden fazla kez duruşmanın yapıldığı ve davanın niteliğine göre ortalama 1-4 yıl arasında süren çekişmeli boşanma davasına kıyasla çok kısa bir sürede sonuçlanmaktadır. Dava sürecini hızlandıran profesyonel avukatlardan destek alınarak yürütülen anlaşmalı boşanma davaları 2-4 hafta arasında dahi sonuçlanabilecektir. Davanın sonuçlanmasından itibaren ise kararın kesinleşmesi ve neticesinde nüfus kayıtlarına geçmesi için de yaklaşık 1 aylık bir süre gerekecektir.

Maltepe Anlaşmalı Boşanma Avukatı

İstanbul Kartal’da bulunan ofisimizde aile hukuku alanında profesyonel olan boşanma avukatlarımız ile anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davalarında her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Anadolu Avukatlık Ofisi olarak aile hukuku alanında karşılaşılan sorunları en iyi şekilde çözüme ulaştıracak hukuki desteği müvekkillerimize sunmaktayız. Boşanma ile evlilik yasal olarak sona erdirilmiş olur. Fakat bu yasal sürecin en doğru ve en hızlı şekilde yürütülmesi için gerek dava açmadan önce süreç planlaması konusunda gerekse dava açıldıktan sonra sürecin takibi konusunda hak kaybına uğramamak adına mutlaka uzman bir boşanma avukatından yardım alınmalıdır. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan mağduriyetler yaşanabilecektir. Anlaşmalı Boşanma Davasında en önemli hususlardan biri anlaşmalı boşanma protokolüdür. Bu protokolde boşanmanın tüm sonuçlarının ayrı ayrı ve açık bir anlatımla yer alması eşler bakımından hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple protokol anlaşmalı boşanma davalarında mahkemenin kararını belirleyecek nitelikte bir belge olduğu için kanunlara ve hukuka uygun bir şekilde anlaşmaya varılan hususlar çok net ve açık olacak şekilde hukuki bir dil kullanılarak mutlaka avukat tarafından hazırlanmalıdır.

Boşanma Avukatı Ücreti

Avukatlık ücretleri  her yıl resmi gazetede yayınlanan Avukatlık Ücret Tarifesi’ne göre belirlenir ancak Belirlenen bu tarifelere mahkeme masrafları dahil değildir. Bu tarifeye göre belirlenen ücretler en alt sınır olup avukatın bu alt sınıra uyması gerekmektedir. Ancak işin niteliğine göre daha yüksek bir ücret tarifesi belirlenebilecektir. Anadolu Avukatlık Ofisi bünyesindeki boşanma avukatlarımızdan yardım istenmesi durumunda boşanma sebebinize ve boşanmanın niteliğine göre müvekkillerle görüşülerek bir ücret belirlenecektir. Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası süreç bakımından birbirinden farklı olduğu için masraf bakımından da farklılık arz etmektedir. Yargılama giderleri ve tebligat masrafları gibi hukuki prosedürler bakımından da tek celsede sonuçlanan anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre daha az masraf gerektirmektedir. Boşanma dosyalarında dilekçelerin sunulması, duruşmaların takip edilmesi, delillerin toplanması ve aleyhe sonuç alındığı takdirde istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulması süreçleri avukatlar tarafından takip edilir ve yapılır. Boşanma davaları üzerinde uzun çalışmalar gerektiren, vakit ayırmanın önemli olduğu davalardır. Bu sebeple davanın niteliğine göre harcanacak emek de düşünülerek bir ücrete karar verilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Katılmak Zorunlu Mudur?

Boşanmaya karar veren eşler bakımından duruşmaya katılma zorunluluğu çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları bakımından farklılık arz etmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin hazırlanan protokol ile mahkemeye başvurması gerekmektedir. Fakat hazırlanan bu protokol yeterli olmayıp eşlerin mahkemede gerçekleştirilecek olan tek celseye katılımı da zorunludur. Tarafların kendilerini avukat ile temsil ettirmesi dahi bu duruşmaya katılım zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Nitekim boşanma davaları kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılması ile ilgili olduğu için eşlerin duruşmaya bizzat katılarak boşanmak istediklerini, hazırlanan protokolün tüm maddelerine mutabık olduklarını protokoldeki imzanın kendilerine ait olduğunu aile mahkemesi hakimi önünde beyan etmeleri gerekmektedir. Hakim eşlerin özgür iradeleri ile boşanmak istediklerini bizzat kendilerinden duyacaktır. Verilen duruşma gününde eşlerden birinin mazeretini sunması halinde duruşma günü ertelenebilecektir. Her iki eşin de duruşmaya gelmemesi durumunda hakim tarafından dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilecektir fakat 3 ay içinde yeniden başvurulursa yeni bir duruşma günü verilir. Eşlerden her ikisinin de duruşmaya katılması fakat içlerinden birinin bu duruşmada anlaşmalı boşanmayı kabul etmemesi halinde boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

 

Avukata Soru Sor

Avukata Soru Sor 2021

Avukata Soru Sor

Avukata Soru Sormak İstiyorum

Avukata Soru Sor

Avukata Soru Sor

Günümüzde insanlar yaptıkları veya yapacağı eylemlerden önce herhangi bir avukattan hukuki yardım alma eğilimi artırmış vaziyettedir. Bu eğilimin artışının en büyük sebeplerinden birisi toplumun artan okur-yazar oranı ve gelişen teknoloji ile birlikte hukuki süjelere ulaşmanın kolaylaşmasıdır.

Sizlerde avukata soru sormak istiyorsanız yapmanız gereken sitemizde yer alan ilgili makaleleri okuyup konu hakkında önbilgi edindikten sonra tekrardan sitemizde yer alan avukata sor kısmından veya whatsapp, telefon görüşmesi, mail yoluyla bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Günlük hayatta karşılaştığınız, bilinen veya henüz adını dahi duymadığınız ama büyük cirolara sahip kurumsal firmaların nereyeyse tamamı uzmanlık gerektiren her alanda avukata soru sorarak danışmanlık hizmeti almaktadır. Danışmanlık Sektörü her gün yeni alanları da içine alarak danışmanlık hizmetlerinin kapsamını artırmakta ve yükselen bu talebi yeni danışmanlar yetiştirerek karşılamaya çabalamaktadırlar. Akla gelebilecek her firmanın kolayca yararlandığı Avukata Soru Sorma hizmetinden sizlerde sitemizde yer alan iletişim araçlarıyla yararlanabilirsiniz.

Hatırlatmakta fayda gördüğümüz bir mevzu var şöyle ki; Hukuki sorunlara dair paylaşılan bilgiler, avukatın sır saklama yükümlülüğü altında gizli tutulacaktır. Avukat hem kanun hem de meslek etiği gereği danışmanlık hizmeti adı altında edindiği bilgileri kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

Avukata Danış

Hukuk hayatın her anında ve her yerinde yer alır. Anayasamızda da belirtilmiş olduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Buna bağlı olarak da toplumu oluşturan her bir vatandaş olarak bizler hukuk düzeninin içerisinde yer almaktayız. Benim hukukla, mahkemeyle, avukatla ne işim olabilir demek mümkün değildir. Hayatımızın bir bölümünde illa ki hukuksal bir olaya veya bir işleme öyle yada böyle taraf ya da tanık oluruz. Bunun aksinin gerçekleşmesi için ıssız bir adada tek başına yaşıyor olmanız gerekir. Bu tarz durumlarla karşılaştığınızda ise öncelikle başınıza gelen problemi o alanda hizmet veren uzman avukata soru sorup önbilgi alabilirsiniz.

Daha önce de açıklanmış olduğu üzere gitgide toplum nezdinde avukata danışma eğilimi artmaktadır. Hukuki problemlerin çözümünde avukata danışıp bilgi almak sizi ileride doğabilecek olası masraflardan veya hak kayıplarına karşı koruyacaktır. Bu açıklamalardan doğrultusunda açık yüreklilikle söyleyebiliriz ki tecrübeli bir avukattan bilgi almak adına avukata soru sormanız sizin açınızdan her anlamda faydanızadır.

Danışmanlık hizmetinde taraflar arasında avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır. Vekalet ilişkisi ancak avukat adına noter aracılığıyla vekaletname düzenlenmesi ile mümkündür. Danışmanlık hizmeti ile yalnızca hukuki sorunlara dair yanıtlar verilecek, süreç konusunda detaylı bilgilendirmede bulunulacaktır. 

Avukata Soru Sor Ücretsiz

Whatsapp, mail yoluyla veya telefon görüşmesi şeklinde danışmanlık hizmeti alırken randevu alınması halinde ofisimizde yüzyüze danışmanlık hizmetinden yararlanırken sormuş olduğunuz sorularda açık ve net olmanız, olayla doğrudan ilgisi bulunmayan konulara girmemeniz sağlıklı bir iletişim ve sorunun doğru teşhis edilebilmesi adına daha verimli olacaktır. Bu şekilde sorularınıza çözümler üretmemiz daha kolay olacaktır. Konudan sapmamanız kaydıyla her türlü detaya yer verebilirsiniz. Konudan sapılması halinde bizlerin ve sizlerin açısından gereksiz detaylarla uğraşmak vakit kaybına yol açacaktır. İletinizi göndermeden önce lütfen son bir kez okuyup, eksik bilgi olup olmadığını teyit edin. Öğrenmek istediğiniz bilgiyi açık bir şekilde sorduğunuzdan emin olun. Yalnızca konudan bahsetmeniz yeterli olmayacaktır.

Hukuk büromuz İstanbul merkezli olmasına rağmen Türkiye ve hatta Yurtdışına dahi hizmet vermektedir. Bu nedenle İstanbul dışındaki şehirlerde veya yurtdışında yaşıyor olsanız dahi sorularınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

Hukuki sorunlara dair paylaşılan bilgiler, avukatın sır saklama yükümlülüğü altında gizli tutulacaktır. Avukat hem kanun hem de meslek etiği gereği danışmanlık hizmeti adı altında edindiği bilgileri kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

Sanal Avukata Soru Sorma

Uzman avukat kadromuz hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Başka ülkede veya şehir dışında olan ya da zaman bulamadığı için ofisimize gelme imkânı olamayanlar için internet üzerinden “Sanal Hukuki Danışmanlık Hizmeti” verilebilmektedir. Danışmanlık hizmeti almak isteyen kimse, bulunduğu ülke ve şehir fark etmeksizin randevu almak için büromuzla iletişime geçebilir. Danışmanlık, talep üzerine yazılı veya sözlü olarak verilmektedir. Yazılı danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen kimseyle e-posta üzerinden yazılı olarak hukuki sorulara cevap verilmektedir.

Online olarak görüntülü veya sesli aramayla gerçekleştirilen danışmanlık hizmeti ile yüz yüze yapılan danışmanlık hizmeti arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile şehir dışında olan veya zamanı olmayan kimselere ofise gelmesi gerek kalmadan hukuki sorunları adına ‘’Sanal Hukuki Danışmanlık Hizmeti’’ ile mümkün kılınmıştır. Böylelikle teknoloji sayesinde hızlı ve güvenilir bir şekilde hukuki sorunlara dair detaylı bilgilendirmede bulunma mümkün hale gelmiştir.

Ücretsiz Avukata Danışma

Fakat danışmanlığın tam anlamıyla bir meslek olarak görülmemesi, danışmanlara herhangi bir izin veya lisans verilmiyor olması birçok kişinin danışman olmasına sebebiyet vermektedir. Ücretsiz danışmanlık ta genellikle bu tip şahıslar tarafından ortaya çıkarılmaktadır. Ücretsiz Danışmanlık veya Ücretsiz Avukat Danışma diye bir müessese Türk hukukunda bulunmamaktadır. Danışma hizmetinden yararlanılması durumunda danışılan kişinin emeğinden faydalanılmasından doalyı bu emeğin bir karşılığı olmak zorundadır. İçinde bulunduğumuz hukuk alanında da avukatlık mesleği bir nevi danışmanlık olarak değerlendirilebilir. Hukuk sektöründe ücretsiz danışmanlık verdiğini iddia eden insanlara itibar etmemenizi öneririz.

Günümüzde iş kollarının ve mesleki faaliyetlerin çok fazla çeşitlilik göstermesi bireylerin ve de kurumların belli başlı bölümlerde uzmanlaşmaları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Hukuki danışmanlık hizmetini veren kişinin uzmanlığının konusu da bu alanlara dair özel ve genel hukuk kavramlarıdır. Birey veya kurum belli bir alanda faaliyet göstermeyi amaç edinmiş olabilir fakat bu durum ihtiyaç duyacağı hukuki bilgiye sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Zira hukukta her konuya dair özel düzenlemeler bulunsa fahi bazı genel veya daha temelde yer alan bilgilere de ihtiyaç doğabilir.

En İyi Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Fiyatları Ne Kadar

Boşanma davaları hem çiftleri hem de çiftlerin varsa çocuklarını son derece yoran, yıpratıcı bir süreç oluyor. Özellikle psikolojik olarak sorunlara yol açan boşanma davası, manevi ve maddi anlamda da sıkıntılar çıkarabiliyor. Bu durumda boşanma davası sürecine giren kişiler, boşan davası ücretlerini de detaylı bir biçimde araştırıyor. Özellikle maddi anlamda durumu zayıf olan kişilerde boşanma süreci ciddi bir külfet olabiliyor. Nitekim bu kişilerin boşanma avukatı ücretini bile ödeyemedikleri gözlemleniyor. Bu durumdaki kişilerle birlikte birçok insan boşanma davasında işinin ehli olan avukatlardan yardım almak istiyor. Avukatlık ücretleri ise genellikle, Türkiye barosu tarafından yıllık olarak belirleniyor. Baro boşanma davasındaki avukatlık ücretlerini ise iki şekilde belirleniyor. Bunlar taban ve tavan fiyatlar olarak, değişiyor.

  Peki Boşanma Davasında Avukatlık Ücretleri Neye Göre Değişiyor?

  Boşanma davalarında, boşanma avukatı ücretleri davanın durumuna göre değişiklik gösteriyor. Avukatlık ücretlerinin genellikle taban fiyatları belli iken, tavan fiyatlarında da değişiklikler olabiliyor. Tabi burada boşanma avukatı ücreti de boşanmanın anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumlarına göre değişiklikler yapıyor. Genellikle anlaşmalı boşanmalarda avukatların pek yapabildiği bir şey olmadığından dolayı, çekişmeli davalara göre daha az ücrete tabi tutuluyor. Tabi burada çekişmeli boşanma süreçlerinin fiyatlarının yüksek olması, genellikle davanın konularının çok fazla olmasından kaynaklanıyor. Boşanma davasından avukat fiyatları değiştiği için öncelikli olarak kişilerin kesin bir anlaşmaya varmaları gerekiyor.

  Davanın Diğer Parçaları Davaya Eklenebiliyor

  Boşanma davalarında birçok konu davanın bir parçası olarak belirleniyor. Özellikle de çekişmeli boşanma davalarında, anlaşılamayan konular fazla olduğu için avukatlar da buna göre daha fazla çalışma yapabiliyor. Özellikle davadaki her konu mahkemeye sunulduğu için çekişmeli davalarda avukatlar daha fazla mesai harcıyor. Bu nedenle de avukatın daha fazla mesai harcaması ücretleri de doğal olarak da artırıyor. Bununla beraber boşanma avukatı ücreti davalarda genellikle hiç bilinmeyen süreçler gelişebildiği için ekstra masraflar da söz konusu olabiliyor. Bu masraflar genelde dava süresince avukat tarafından karşılanıyor. Ancak daha sonra kişi, avukatın yaptığı harcamaları da karşılamak durumunda kalıyor.

  Temyiz Süreci Avukatlık Ücretlerine Etki Ediyor Mu?

  Yerel mahkeme, boşanma davasında gerekçeli kararını verdikten sonra her iki taraf için de davanın tebliğ tarafından sonra, 15 günlük süreyle sınırlanmış itiraz hakkı bulunuyor. Eğer kişiler bu süreç içerisinde herhangi bir itirazda bulunmazsa, karar otomatik olarak onanıyor.  Fakat, kişilerden biri karara itiraz ederek temyize götürecekse, bu durumda avukatın da ayrıca bazı çalışmalar yapması gerekiyor. Bu durumda temyiz süreci de otomatik olarak, avukatlık ücretlerinin farklılaşmasına sebep oluyor. Fakat burada da baronun belirlediği tavan fiyatlar uygulanabiliyor. Yani ekstra çalışmalar dahil, baronun belirlediği ücretler dışına çıkılması mümkün olmuyor. Bu da boşanacak kişiler için ayrıca bir avantaj denilebilir. Boşanma süreci bazen çok uzun sürebilirken bazen de kısa bir süre içerisinde sonuçlanabiliyor.

İstanbul Hukuk Bürosu Hizmetleri Nelerdir

Günümüzde pek çok dava, hukuk büroları tarafınca ele alınmaktadır. Hukuk alanında incelenen tüm dava süreçleri çerçevesinde müvekkil hakkı korunmaktadır. İstanbul ilinde araştırılan ve incelenen davalar; aile hukuku ile ceza hukuku konularını içermektedir. Davaların çoğunda profesyonel avukatlar ile konular işlenmekte ve en iyi dava sonuçları alınması hedeflenmektedir. Hukuk büroları, müvekkil hakkına odaklı olarak araştırmacı ve incelemeci avukatları ile her davanın kazanılma sürecini hızlandırmaktadır. Davalar konusunda çözümleyici olan büro avukatları, hukuka uygun aşamalarla hizmet sağlamaktadır. Bu nedenle dava sürecinin başlaması açısından hukuk bürosu alanından müvekkile uzman avukatlar atanmaktadır.

  İstanbul Hukuk Bürosu Avukatlarının Davalara Bakışı Nasıldır?

  Hukuk bürolarına dava açmak için başvuran her müvekkile, alanında çok başarılı gözlemci avukatlar hizmet vermektedir. İstanbul hukuk bürosu avukatlarının davalara bakışı daima anlayış çerçevesinde olmaktadır. Atanan uzman avukat ve müvekkil arasındaki iletişim davanın en iyi sonuca ulaşmasında oldukça önem arz etmektedir.  Aile anlaşmazlığı ve ceza hukuku yönünde açılan her dava sürecinde konulara yaklaşım, genellikle profesyonel olmaktadır. Müvekkil haklarının zedelenmemesi için ele alınan davalara bakış, daima çözüm odaklı olmaktadır. Davayı açan ve davalı konumunda olan müvekkillerin sorunları; hukuk bürosu avukatlarınca, profesyonelce değerlendirilmektedir. Kişinin tüm haklarını korumayı amaçlayan hukuk bürosu ile davalar nitelikli incelemelerle yürütülmektedir.

  İstanbul Hukuk Bürosu İşlemlerinin Süreci

  Hukuk bürosu işlemlerinin süreci, dava konusuna göre değişmektedir. Ancak İstanbul hukuk bürosu başarılı avukatları ile kısa bir mahkeme süreciyle haklı görülen sonuçlar alınmaktadır. Haklı ve haksızlık durumları yönünde aile geçimsizliklerinin mahkeme sürecinde iki tarafın barışması kapsamında da nitelikli görüşmeler sağlanmaktadır. Bu konu çerçevesinde büro avukatları, kişilerin sorunlarını etkisiz hale getirebilmektedir. Cezai konularda ise hukukun en makul süreçlerde ilerlemesi ve cezanın en aza indirgenmesi sağlanmaktadır. Hukuk bürosu ilkelerinin çerçevesinde dava ve davalı konusunda koşulsuz inceleme sağlanıp, sonuçların karara bağlanma süreci kısaltılabilmektedir. Hızlı sonuç alınan davalarda, başarı referansları yüksek hukuk bürosu avukatlarıyla iletişime geçilmektedir.

  İstanbul Hukuk Bürosu Ve Davaların Sonuçlanması

  İstanbul’da görülen tüm hukuk bürosu davalarının sonuçları, müvekkillerin başvurularında etkili olmaktadır. Davanın uzatılmadan sonuca bağlanması, yine hukuk bürosunda çalışan avukatlarının mahkemeye sunduğu değerlendirmeler ile netlik kazanmaktadır. İstanbul hukuk bürosu avukatları, ciddiyetle ve hassasiyetle her davayı yürütmektedir. Büro avukatlarının, her türlü dava sürecinde etkili bir şekilde sonuçlara bağlamasından kaynaklı olarak değerlendirmeleri önemlidir. Bunun için müvekkilin problemi ciddiyetle dinlenerek, büro avukatlarınca mahkemelere sunulmaktadır. Davaların sonuçlanması sırasında mahkeme kararı, hukuk kurallarınca verilmektedir. Bu konuda en iyi büro avukatları ile birçok davadan başarıyla çıkılmaktadır. Üstlenilen dava daima net raporlar ile mahkeme alanlarında sonuçlandırılmaktadır. Hukuk bürosu avukatları ile müvekkil memnuniyeti ve hakkının korunması adına önemli çalışmalar sağlamaktadır. Değerlendirilen her bir davada; hukuk bürosu avukatlarının başarısı katlanarak devam etmektedir. Bu nedenle hukuk bürolarına başvurular sağlanmaktadır.

ceza avukatı ücretleri

Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır

Ceza avukatları, ülkemizde yaşanan her türlü suç teşkil eden olaya bakabiliyor. Cezai işlemlerin uygulandığı her dava, alanında uzmanlaşmış ceza avukatları tarafından inceleniyor. Nitekim ülkemizde en çok görülen davalarda, cezai işlem gerektiren davalar oluyor.

  Ceza Avukatlarının Baktığı Davalar Hangileri?

  Ceza avukatları birçok farklı alanda çok farklı biçimlerde hizmet verebiliyor. Ancak ceza avukatlarının en sık baktıkları davalar, sulh ceza davaları oluyor. Her il ve ilçede bulunan sulh ceza mahkemeleri, bulundukları il ve ilçenin ismiyle anılıyor. Peki ülkemizde ceza avukatlarının sıkça baktıkları davalar genellikle hangileri oluyor?

  – Sulh Ceza Hakimliğinde görülen sorgulara ceza avukatları bakmaktadır.

 – Cezaevi görüşlerine ceza avukatları gider.

 – İnfaz Kanunu gereğince görülen yargılamalarda ceza avukatları görev alır.

 – İcra Ceza Mahkemelerinde görülen davalara ceza avukatları bakar.

 – Ağır ceza davaları, asliye davaları ve askeri davalara ceza avukatları bakabiliyor.

 – Ceza avukatları davalara bakmakla kalmaz, başvuracak olan kişilere aynı zamanda danışmanlık da yapabiliyor. Yani bir dava üzerinde kendi fikirlerini beyan edebiliyor.

  Ceza Avukat Ücretleri Ne Kadardır?

  Ceza avukatlık ücretleri genellikle davanın büyüklüğüne göre değişim göstermektedir. Bunun yanında dosya ve davanın gelişimi de ceza avukatı ücretlerinde bazı değişikliklerin olmasına neden olabiliyor. Bu süreçler takip edildikten sonra genellikle avukatlar kendi müvekkillerini ücretler konusunda bilgilendiriyorlar.

  Ceza Avukatı Ücretleri Nasıl Belirleniyor?

  Suç oranlarının günden güne artmasıyla birlikte mahkeme salonlarında en çok görülen davalar genellikle cezai işlem gerektiren davalar oluyor. Bu durumda da kişilerin güvenilir ve alanında uzman bir avukatla iş birliği yapmaları, cezanın ertelenmesi, cezada indirime gidilmesi ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması konularında büyük fayda sağlıyor. Peki bu kadar büyük bir öneme sahip olan ceza avukatı ücretleri neye göre belirleniyor? Hangi durumlarda değişebiliyor?

  Dava İçin Harcanan Emekler

  Dava genellikle yeni başlandığında, avukatla anlaşılması oldukça büyük bir önem taşıyor. Nitekim davanın henüz başlangıç safhasında ceza avukatının yer alması, karar bağlamında olumlu şekilde değişiklikler yapabiliyor. Tabi davanın henüz başında avukatın yer alması da ceza avukatı ücretlerini de doğal olarak artırıyor. Çünkü burada avukatın harcayacağı emek daha fazla oluyor.

  Tutukluluk Devam Ederse

  Ceza avukatları ücretlerinin artmasının bir diğer nedeni tutuklunun devamına karar verilmesi olacaktır. Nitekim müvekkil hapiste olacağı için avukat tarafından sık sık ziyaret edilecek ve bilgilendirilecektir. Bu durumda avukatın müvekkiliyle ilgilenmesi de ekstra bir mesai gerektiriyor. Yani ceza avukatı bu durumda daha fazla emek harcayacağı için alacağı ücret de daha fazla olacaktır.

  İşlenen Suçun Büyüklüğü

  Her yerde olduğu gibi ülkemizde de suç boyutları farklı şekillerde olabiliyor. Gasp davalarında alınan ücretler ayrı, cinayet gibi ağır suçlarda ise ücretler daha farklı olabiliyor. Bu da suçla orantılı olarak ücretlendiriliyor.

İstanbul Hukuk Bürolarında Verilen Hizmetler

Randevu talep ederek bir avukat tutmak ve istanbul hukuk büroları kapsamında hizmet almak mümkündür. Görülecek olan davaların türüne bağlı olarak o alanda uzman hukuk insanları ile çalışılabilir. Randevu almak için telefon ve internet aktif olarak kullanılabilecek alanların başında geliyor. Aynı zamanda hukuk danışmanlığı ismiyle lanse edilen ek bir hizmet türü de bulunmaktadır.

  Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

  Hem şirketlerin hem de kişilerin davalarını yakından takip eden, onları belli başlı konularda hukuk kapsamında yönlendiren danışmanlık hizmetleri mevcuttur. Bu hizmetler aylık, yıllık veya sezonluk olarak alınabilir. Danışmanlık seçenekleri ihtilafa düşülen konularda aydınlatıcı olmaktadır. Bir rehber işlevi görüp şirketler arası uyuşmazlıkları ve şirket içi meseleleri gideren hukuki yöntemler kullanılır. Belli başlı konular ise mahkemeye taşınmadan çözülebilmektedir. Söz konusu danışmanlık hizmetleri toplamda üç kademede alınabiliyor. Mesai saatleri içerisinde yüz yüze görüşmek, çeşitli belge ve raporları incelemek mümkündür. Bunun yanı sıra teknolojinin gelişmesi ile beraber telefon ve Whatsapp hatları da danışmanlık hizmetlerinden vakit kaybetmeden faydalanmak isteyenler için ek bir alternatif oluşturmaktadır.

  Boşanma Avukatı Hizmetleri

  Aile arasında yaşanan şiddet, sadakatsizlik ve şiddetli geçimsizlik gibi konularda anlaşmaya varmak ya da boşanma işlemlerini başlatmak için bu alanda eğitim görmüş uzman avukatlarla çalışılıyor. Günümüzde en çok görülen davaların başında boşanma davaları gelmektedir. Çocuk sahibi çiftlerin boşanmasında ortaya çıkan velayet davalarına da boşanma avukatları bakmaktadır. Nafaka miktarının ve sürelerinin belirlenmesi de aynı uzmanlığın bir diğer koludur. İstanbul hukuk büroları kapsamında söz konusu avukatlar ile görüşülebilir ve sözleşme imzalanabilir. Bu süreçte dava hazırlığı da son derece kritik bir öneme sahiptir. Tüm iddialar şahitler ile beraber dinlenir, çeşitli belgeler toplanır. Sadakatsizlik ve suç gibi konularda derinlemesine araştırma yapılır. Anlaşmalı boşanmalarda süreci daha hızlı hale getirmek için de boşanma avukatı tutulmaktadır. Bu alanda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm kentlerde güvenilir ve işinin ehli hukuk insanları aktif olarak çalışmaya devam etmektedir.

  Hukuk Bürolarında Başlıca Çalışma Alanları

  Söz konusu istanbul hukuk büroları sadece boşanma alanında faaliyet göstermiyor. Bunun yanı sıra ceza hukuku ismiyle lanse edilen bir başka çalışma alanı da mevcuttur. Ceza konusu oluşturabilecek tüm suçların dava takipleri bu çalışma sahasında yapılmaktadır. Bu hukuk alanı kendi içerisinde birçok türe ayrılıyor. Sulh ceza davaları ve duruşmaları ilk örnek olarak gösterilebilir. Bunun dışında Ağır ve Askeri isimleriyle tanımlanan duruşmalar da söz konusudur. Ek olarak ceza avukatlarının belli başlı görevleri ve sorumlulukları daha bulunuyor. Çek şikayetleri kapsamında alacaklılarla anlaşmaya varmak bunlardan ilkidir. Soruşturma zamanlarında sorguyu gerçekleştiren polislerin yanında hazır bulunma da bu görevlerden bir diğerini oluşturuyor.

  Ceza Hukuku Kapsamında Verilen Danışmanlık Hizmetleri

  Tıpkı diğer hukuk birimlerinde olduğu gibi ceza hukuku kapsamında danışmanlık hizmetleri almak da mümkündür. Online ödeme sistemleri sayesinde danışmanlık hizmetlerinden anında faydalanılabilir.

Ceza Avukatı Ücreti Ve Görevleri Nelerdir

Suç teşkil eden olayların artmasıyla birlikte ağır ceza avukatının görev ve yükümlülükleri değer kazanmaktadır. Toplumsal düzeni bozan her türlü suç ceza davaları kapsamında değerlendirilmektedir. Bu davalara ceza avukatları bakmaktadır. Günümüzde ceza mahkemelerinde yargılanan binlerce kişi mevcuttur. Bunlardan bazıları tutuklu olarak yargılanırken bazı şahıslar tutuksuz yargılanmaya devam etmektedir. Ceza davaları avukatlar için en zorlu davalardır. Mahkeme süreci ise ciddi manevi sorumluluk ve emek gerektirir. Davanın sonuçlanması direk kişinin özgürlüğüne dair neticelenir. Bu sebeple bir avukatın ceza davasına harcaması gereken emek diğer davaların çok üstünde niteliğe sahiptir. Ceza avukatı mesleki başarı açısından kendini kanıtlamış olmalıdır. Bununla birlikte kazandığı dava sayısı da dikkate alınarak vekalet verilmelidir. Aksi taktirde delillerin karartılması riski de devreye girmektedir.

  Ceza Avukatı Kapsamına Giren Davalar

  Ceza davalarının kapsamı oldukça geniştir. Bu sebeple bir ceza avukatı birçok dalda davaya bakabilir. Öncelikle ağır ceza davalarıyla ilgilenebilir. Ağır ceza davaları toplumda suç teşkil eden durumlarla ilgilidir. Ağır ceza avukatı ücretleri de harcanması gereken emek sebebiyle daha fazladır. Bu durumun dışında bir ceza avukatı sulh ceza davalarına da bakabilir. Mirasçılık belgesini almak ya da iptal ettirmek isteyen birçok kişi yine ceza avukatlarıyla görüşmektedir. Velayet ve vesayet davaları da bu kapsama girer. Ceza avukatları aynı zamanda icra ve iflas davalarında da devreye girmektedir. Bunların dışında asliye ve askeri ceza davalarına da ceza avukatları bakabilir. Bu alanlarla ilgili avukatlardan danışmanlık hizmeti almak isteyen şahıslara bu hizmet verilmektedir. Verilen bilgiler kapsamında avukata güven duyan şahıs vekalet verebilir. Buna bağlı olarak müdafi olarak atayabilir.

  Ceza Avukatının Görev Süresi

  Müdafi olarak atanmış olan bir ceza avukatının görev süresi net değildir. Davanın seyrine ve neticelenmesine bağlı olarak bu süre belirlenmektedir. Davanın kesinleşmesiyle birlikte avukatın görev süresi de son bulmaktadır. Verilen karar sonuç olarak yargıtaya taşınır. Yargıtayda çıkan net kararın ardından itiraz etme hakkı da mevcuttur. Bu hak değerlendirilmez ise avukatın görev süresi son bulmaktadır. Görev süresi ceza avukatı ücretleri belirlenirken dikkate alınan hususlar arasındadır.

  Ceza Avukatı Ücretleri

  Öncelikle avukata vekalet vermek isteyen şahıslar bu noktada ücrete odaklanmamalıdır. Öncelikle avukatın elde etmiş olduğu başarılara ve kazandığı davalara dikkat etmek büyük öneme sahiptir. Ücret bu aşamadan sonra dikkat edilmesi gereken bir husustur. Öncelikle ceza avukatı ücretleri belirlenirken mahkemenin cinsi oldukça önemlidir. Ağır ceza avukatının harcadığı emek diğerlerine göre daha fazladır. Manevi sorumluluk ise bir hayli yüksektir. Bu sebeple ücret daha fazladır. Müvekkilin tutukluluk hali, davanın süresi gibi etmenler de avukat ücretinin belirlenmesinde önemli etmenlerdir. Avukatlar için ilgili baronun belirlediği taban ücretler vardır. Bu ücret, vekalet verdikten sonra hemen ödenmelidir. Ek masraflar için ise avukat tarafından ödeme kolaylıkları sağlanmaktadır. Birçok avukat bu ücreti davanın sonunda alır.

Avukat Aytaç Kındır

Maske Takma ve Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etmenin Cezası

Ülkemizi ve dünyayı bir yılı aşkın süredir etkisi altına alan COVID-19 olarak bildiğimiz salgın hastalık, tüm insanların sosyal hayatında da önemli değişikliklere sebep olmuştur. Gerek aşı çalışmalarının ve devamında da tedarik sürecinin uzun sürecek olması, salgın sebebiyle gerçekleşen ölümler ve ülkelerin ekonomisine olası etkisi, tüm devletleri salgına karşı tedbirler almak zorunda bırakmıştır. Maske Takmama Cezası ve Sokağa Çıkma Yasağından dolayı vatandaşlar ceza alabilmektedir.

Maske Zorunluluğu ve Sokağa Çıkma Yasağı

Salgın hastalık ile mücadele kapsamında ülkemiz tarafından alınan en önemli tedbirlerden ikisi maske takma zorunluluğu ve kısmi veya tam süreli sokağa çıkma yasakları olmuştur. Anılan tedbirlerin en büyük amacı her şeyden önce insan sağlığı ve hayatının korunmasıdır. Hastalığın bulaşma hızı ve neticesinde gerçekleşen ölüm oranlarına bakıldığında tedbirlerin ve tedbirlere uymanın gerekliliği kolayca anlaşılmaktadır. Ülkemizde, maske zorunluluğuna ve sokağa çıkma yasağına uyulmaması durumunda bu kişilere idari para cezası kesilmektedir. Güncel tarih itibariyle, maske takma zorunluluğuna uymamanın cezası 900TL’dir.

Maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasağını ihlalden kesilen para cezasına itiraz nasıl yapılır?

Salgın Hastalığa karşı alınan tedbirler kapsamında kesilen idari para cezalarına karşı ilgili kişinin itiraz hakkı bulunmaktadır. Cezanın haksız olduğunu düşünüyor iseniz buna cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekmektedir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar mahkemeler tarafından değerlendirilmemektedir.

Maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasağını ihlalden kesilen para cezasına itiraz hangi mahkemeye yapılır?

Ceza işlemi uygulanan kişilerin, itirazlarını cezanın düzenlediği yere en yakın Sulh Ceza Hakimliklerine yapması gerekmektedir. Eğer ikamet ettiğiniz adres, itiraz etmeniz gereken Sulh Ceza Hakimliği’ne uzak ise veya başka şehirdeyseniz, bulunduğunuz adrese en yakın Sulh Ceza Hakimliği’ne vereceğiniz bir dilekçeyi de bu mahkeme aracılığı ile ilgili hakimliği gönderebilirsiniz.

Maske takmama cezası nereye ödenir?

Koronavirüs sebebiyle kendisi hakkında ceza tutanağı düzenlenmiş kişilerin, ceza tutanağının düzenlediği tarih itibariyle bu cezayı ödeme yükümlülükleri başlamıştır. Kişiler bu cezaları, kendilerine en yakın Maliye vezneleri aracılığı ile ödeyecekleri gibi, Vergi dairesinin resmi internet sitesi üzerinden hızlı ödeme seçeneği ile de ödeme yapabilirler.

Ceza bedelinin, cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda ¼(yüzdeyirmibeş) oranda indirimli ödeneceğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Mevcut cezaya itiraz etmeyecek vatandaşlar bu süre içerisinde ödemelerini yaparak ceza tutarı üzerinden indirimli ödeme yapabilirler.

Maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasağını ihlalden kesilen para cezasının iptali nasıl olur?

Sulh Ceza Hakimliği, yapmış olduğunuz itirazı haklı görür ise, hakkınızda kesilmiş olan cezanın iptaline karar verir. İptal kararı dilekçenizde yazmış olduğunuz adresinize tebligat olarak gönderilir.

İptal kararının elinize gelmesi ile birlikte artık sizin bir şey yapmanıza gerek yoktur. Eğer itiraz aşamasında ceza tutarını maliyeye ödemiş iseniz; ilgili vergi dairesine size gelen iptal kararı ile birlikte başvuru yapıp ödemiş olduğunuz tutarın iadesini sağlayabilirsiniz.

Don`t copy text!