İstanbul'dayız

Üsküdar, İstanbul

Eposta Adresimiz

anadoluavukatofisi@gmail.com

Telefon Numaramız

0538 843 37 77

Anadolu Avukat Bürosu

Avukat Aytaç Kındır

Av. Aytaç KINDIR

Lise öğrenimini Işıklar Askeri Lisesi'nde tamamlayarak akabinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında Hukuk Klinikleri biriminde gönüllü olarak hizmet vermiş ve hukuk pratiğini geliştirmiştir. Halen, Anadolu Üniversitesi'nin Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümü'nde ikinci üniversite öğrenimine devam etmektedir. İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Üyesidir. İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sertifikası sahibi olup İş Hukuku, İşçi/İşveren vekilliği ve Şirketler Hukuku alanında birçok seminer ve eğitime katılmış ve müvekkillerine hizmet vermektedir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Avukat Emrecan Genez

Av. Emrecan GENEZ

Lise öğrenimini Işıklar Askeri Lisesi'nde tamamlayarak akabinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında Hukuk Klinikleri biriminde gönüllü olarak hizmet vermiş ve hukuk pratiğini geliştirmiştir. İcra Hukuku, Ceza hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında birçok seminer ve eğitime katılmış ve müvekkillerine hizmet vermektedir. Kentsel Dönüşüm Hukuku kapsamında yazıları olup Kentsel Dönüşüm Hukuku ve Davaları çerçevesinde müvekkilerine hizmet vermektedir. Ayrıca Ceza hukuku alanında uzlaştırma sertifikasına sahip olup ceza dosyalarında Uzlaştırmacı olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Avukat Hakan Taşdemir

Av. Hakan TAŞTEMİR

Marmara Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Stajını müteakip İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Kentsel Dönüşüm Hukuk ve Gayrimenkul Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Ayrıca Ceza hukuku alanında uzlaştırma sertifikasına sahip olup ceza dosyalarında Uzlaştırmacı olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Av. Mustafa BULUT

Avukat-SMMM-Bilirkişi-İç Denetçi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında lisans eğitimlerini tamamlamış, Ankara Gazi Üniversitesinden ise 1992 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur. 1992-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi ve Kamu İç Denetçisi olarak görev yapmıştır. 2002-2009 yılları arasında Vergi Müfettiş Yardımcılarının eğitimlerine öğretici olarak katılmış olup, tüm vergi kanunları, genel muhasebe, maliyet muhasebesi, revizyon, rapor yazma teknikleri konularında Maliye Bakanlığı bünyesinde eğitim çalışmaları vermiştir. 2009-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığı koordinasyonunda iç denetim uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında; kurumların risklerinin belirlenmesi, ortadan kaldırılmasına yönelik kurum yönetimlerine önerilerde bulunmak, mali kayıp ve kaçakların tespiti, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin belirlenerek tekrarlanmamasına yönelik önlemlerin alınması ile kurum faaliyetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik tavsiyelerde bulunmak ve stratejik ve performans esaslı yönetim sistemlerinin oluşturulması amacıyla kurumların üst yönetimlerine raporlamalar yapmıştır.T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı İstanbul Bölgesi Bilirkişi listesinde faal olarak bilirkişilik yapmakta olup, Mali Müşavirlik ruhsatına da haizdir. İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbestavukatlık mesleğini icra etmektedir.Katılınan Eğitim, Seminer ve Çalıştaylar2019 - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi2019 - Bilirkişilik Temel Eğitim Programı2015 - İç Denetim Eğitim Programı2014 - Deloitte Akademi / BT Denetimi2014 - İç Denetim Eğitim Programı2013 - Bilgi Teknolojileri Denetimi2013 - İç Denetim Eğitim Programı2012 - YÖK / Farabi Değişim Programı ve ÖYP Programı2012 - İç Denetim Eğitim Programı2011 - Avrupa Birliği Bakanlığı / AB Uyum Sürecinde İç Denetim ve Dış Denetim İşbirliği2011 - Kamu Yönetiminde Sürdürülebilirlik2011 - İç Denetim İyi Uygulama Örnekleri2010 - Denetim Standartları, Yönetişim, Risk-Kontrol Çerçeveleri2010 - Üniversitelerde Kurumsal Risk Yönetimi2010 - KİDDER / CGAP Eğitimi

Av. İrem Temizkan

Özyeğin üniversitesinden Haziran 2019 da mezun oldum. 2017 Ağustos ve 2018 Ağustos ayında zorunlu yaz stajlarımı tamamladım. Okul içinde ceza hukuku, idare hukuku ve bilişim hukuku alanlarında yapılmış kurgusal davalarda görev aldım. Türkiye - Kktc karşılaştırmalı hukuk öğrenci seminerinde kolullu salıverilme hakkında sunum yaptım.Katılmış olduğum sertifika programları ; Ekonomi hukuku, Sağlık hukuku, Kamu hukukunda güncel sorunlar, Bilişim hukuku

Fatih ABDULHAKİMOĞULLARI - Hukuk Asistanı

Lise eğitimini Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıfta okumaktadır. Üniversite eğitimi esnasında Bilişim Hukuku alanında farklı üniversitelerin lisans ve lisansüstü seviyesinde derslerine misafir öğrenci olarak katılmış ve bu alanda birçok eğitim ve seminere katılmıştır. Hukuk pratik bilgisini geliştirmek adına öğrenci olarak kısmi zamanlı olarak çalışmaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışında aktif görev almıştır. İngilizce bilmektedir.

Yazımızı Beğendiniz mi?

Bu yazıyı puanlayın

Ortalama puan / 5. Oy sayısı:

Don`t copy text!