İstanbul'dayız

Üsküdar, İstanbul

Eposta Adresimiz

anadoluavukatofisi@gmail.com

Telefon Numaramız

0538 843 37 77

İstanbul Boşanma Avukatı 2021

En İyi Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatı 2021

İstanbul Boşanma Avukatı 2021

Boşanma davası açmak isteyen kişiler alanında en iyi avukatlar ile çalışmak istemektedir. Anadolu yakasında, Üsküdar’da bulunan ofisimizde tavsiye ve referans üzerine Anadolu Avukat olarak profesyonel boşanma avukatlığı hizmeti vermekteyiz. Çağlayan Adliyesi, Bakırköy Adliyesi dahil olmak üzere Avrupa Yakasındaki davalara da hizmet veriyoruz. Bu alanda sorularınız için bize Whatsapp’tan yazabilir ya da ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma davalarının konuları:
– Nişanlanma, evlenme ve boşanma,
– Boşanmada mal paylaşımı ve mal rejimleri,
– Aile konutu ile ilgili durumlar,
– Çocuk (evlatlık) edinme ve velayet,
– Çocuk hakları ve kadın hakları,
– Nafaka

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?  

Hazırlanmış olan boşanma dava dilekçesi ve nüfus cüzdanı ile yetkili aile mahkemesine başvurulur. Dava için gerekli harçların ve masrafların yatırılması gerekmektedir.

BOŞANMA DAVASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Gerekli evraklar; Boşanma dava dilekçesi, vekaletname, nüfus cüzdanı fotokopisi, gerekli harçların ve gider avansının yatırıldığına dair makbuzlar, dilekçede belirtilmiş ve hazır olan deliller

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA NEDİR?

Türk Medeni Kanunu’nda, anlaşmalı boşanma dışında kalan ve her türlü boşanma sebebine dayalı açılabilecek olan, yani boşanma ve boşanmanın ferileri hususunda anlaşılamadığı için açılabilecek olan, boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanma davası için evlilik birliğinin ne kadar sürdüğü önemli bir husus değildir.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Medeni Kanunu’na göre bazı şartların varlığı halinde bu yola gidilebilmektedir. Şayet evlilik birliği en az bir yıl sürmüşse tarafların bu yolu seçmesi daha avantajlıdır, boşanma süreci daha çabuk sonuçlanır.

Şartları;

 • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması
 • Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğer eşin davasını kabul etmesi
 • Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek boşanma kararı için kanaat getirmesi
 • Tarafların boşanma ve boşanmanın ferilerini düzenledikleri anlaşma protokolünün hâkim tarafında uygun bulunması

 Anlaşmalı boşanma, bir boşanma protokolüne dayanmaktadır. Bu protokol ile; mal paylaşımı, nafaka, velayet vs. hususlar düzenlenir. Hâkim, tarafları bizzat dinledikten sonra taraflarca hazırlanmış ve imzalanmış boşanma protokolünü uygun bulduğu takdirde tarafların boşanmasına karar vermektedir. Boşanma protokol örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre çok daha hızlı sonuçlanır.

Ama kabaca belirtirsek; anlaşmalı boşanma 1-2 ay, çekişmeli boşanma 10-11 ay, belki daha fazla, sürmektedir.

Şayet bir avukat aracılığı ile takip edilirse hiçbir adım atlanmayacağından hak veya menfaat kaybı yaşanması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca bir avukat aracılığı ile takip etmek süreci bazı noktalarda hızlandırabilmektedir.

BOŞANMA SEBEPLERİ

 • Zina
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI NE DEMEK?

Kısaca şiddetli geçimsizlik olarak açıklayabileceğimiz genel boşanma sebebidir. Bu sebebin içine pek çok durum koyabiliriz. Her somut olaya göre değişiklik göstereceğinden, tarafların şiddetli geçimsizlik iddiaları mahkemece değerlendirilecek ve buna göre boşanmaya karar verilecektir.  Fakat bu durum tek başına boşanma için yeterli değildir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması ile ortak hayatın artık sürdürülemeyeceği de ispatlanmalıdır.

BOŞANMA DAVASINDA DELLİLLER NELER OLABİLİR?

Deliller oldukça önemlidir. Şayet boşanma davası ile iddiasını ileri süren eş, bu iddiasını deliller ile kanıtlayamazsa boşanma davası reddedilecektir.

Deliller açısından çok önemli olan bir başka nokta ise delillerin hukuka uygunluğudur. Hukuka aykırı elde edilmiş deliller hiçbir şekilde davanın konusu olamazken hukuka uygun şekilde elde edilmiş her türlü delil mahkeme tarafından dikkate alınacaktır. Mahkemede iddia edilen vakıaların ispatında özel hayatın gizliliği ihlal edilmemeli, kişisinin onurunu ve haysiyetini zedeleyici deliller sunulmamalıdır. Tanık, sms, Whatsapp mesajları, telefon kaydı, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, fotoğraflar, kamera görüntüleri, banka kayıtları vs., hukuka uygun olduğu takdirde, delil olarak kullanılabilecektir  

Örnek vermek gerekirse; bir eşin telefon kayıtlarını ancak mahkeme kanalı ile talep edip dinlersek bu hukuka uygun bir delil olabilir. Fakat, diğer eşin rızası olmadan alınan ses kaydı, kişisel verileri ele geçirme suçunu oluşturacaktır, hukuka aykırı olacağı için bu delil mahkeme tarafından dikkate alınmayacaktır.

BİR TARAF BOŞANMAK İSTEMEZSE NE OLUR?

Eşlerden biri boşanmak istemezse boşanmanın gerçekleşmeyeceği hususu doğru bilinen yanlışlar arasındadır. Boşanmak isteyen eş, kanunda sayılan boşanma sebeplerine dayanarak iddialarını deliller ile ispatlaması gerekmektedir. Bazı durumlarda boşanma sebebinin ispatı yanında, bu sebep ile ortak hayatın çekilmez hale geldiği de ispatlanmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra eşlerden biri boşanmak istemediği takdirde anlaşmalı boşanma davası,  çekişmeli boşanma davasına döner.

BOŞANMADA NAFAKA NEDİR?

Koşullar uygun ise evet, nafaka da tazminat da talep edilebilir.

Kusursuz veya daha az kusurlu taraf tazminat talep edebilmektedir. Taraflardan birinin manevi tazminat talep edilebilmesi için, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı zarara uğramış olması gerekir.

Boşanma ile gündeme gelebilecek nafakalar; tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır.

Tedbir nafakası, eş veya ergin olmayan çocukların geçinmesini sağlamak için hükmedilebilecek olan nafaka türüdür.

İştirak nafakası; velayeti kendisine verilmeyen eş aleyhine, ergin olmayan çocuk lehine herhangi bir talep olmaksızın da hâkim tarafından hükmedilen nafaka türüdür.

Yoksulluk nafakası, boşanma halinde bir eş yoksulluğa düşecek ise diğer eşten talep edebileceği nafaka türüdür.

Duruma göre taraflar veya hâkim kendi kendine nafakaya hükmedebilir. Fakat her durum için farklı olacağından bir avukata başvurmak, hak ve menfaat kaybı yaşamamanız açısından çok daha yararlı olacaktır.

BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA VEYA TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR MİYİM?

Genel olarak nafaka miktarları, eşlerin mali durumuna, ihtiyacına, varsa çocuğun ihtiyaçlarına göre hesaplanır.

Tedbir nafakasına hükmederken hâkim takdir yetkisini kullanır. Miktarı hesaplarken de eşlerin barınmasına, geçimine ve çocukların bakım ve korunmasına sağlayacak şekilde tedbir nafakasına hükmetmesi gerekir.

Aynı zamanda nafaka borçlusu eşin de mali durumu değerlendirilerek, nafaka alacaklısı eşin ve varsa çocukların ihtiyacı oranında nafakaya hükmedilecektir.

İştirak nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Bu nafaka, talep edilmeksizin hâkim tarafından da hükmedilebilir. 

Yoksulluk nafakası hesaplanırken göz önünde bulundurulacak hususun, boşanma ile nafaka talep edecek kişinin yoksulluğa düşecek olması olduğunu belirtmiştik. Bu durum her somut olaya göre farklılık göstereceğinden ötürü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun yerleşmiş içtihatlarında; yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların yoksul olarak kabul edilmesi gerektiğini değerlendirmiştir.

ZİYNET EŞYALAR KİMDE KALIR?

Düğün esnasında takılan takılar hangi eşe takılırsa takılsın, erkeğin kullanımına mahsus olanlar hariç, hepsi kadına aittir.

Ziynet eşyalar boşanma dilekçesinde belirtilerek dava esnasında talep edilebileceği gibi boşanmanın kesinleşmesinden sonra ayrı bir dava ile de talep edilebilir.

Ziynet eşyalar mal paylaşımı hesabına dahil edilmez.

SIKÇA SORULAN SORULAR

TEK CELSEDE BOŞANMAK MÜMKÜN MÜ?

Tek celsede boşanmak, anlaşmalı boşanma davası açıldığı takdirde mümkün olabilmektedir. Boşanma protokolü ile boşanma ve diğer hususlar üzerinde anlaşmaya varıldığı için süreç uzatılmaz. Fakat çekişmeli boşanma davasında bu pek mümkün olmamaktadır.

TARAFLAR MAHKEMEYE GELMEK ZORUNDALAR MI?

Açılmış olan davanın avukatla veya şahsen takip edilmesi durumuna göre soruya verilecek cevap değişecektir. İlgililerin, kendi çevrelerinden veya kendi araştırmaları neticesinde İstanbul boşanma avukatı tavsiye ve referanslarına itibar etmesi ve boşanma alanında uzman avukatlarla çalışmayı tercih etmesi önem arz etmektedir.
Anlaşmalı boşanma davasında taraflar mahkemeye gelerek, bizzat hâkim huzurunda, neden boşanmak istediklerini beyan etmek zorundalardır.
Çekişmeli boşanmada tarafların gelmesi şart değildir. Vekil aracılığı ile takip edildiği takdirde, vekilin mahkemede bulunması da yeterli olacaktır.

DOSYANIN KARARA ÇIKMASI NE DEMEK?

Boşanmaya ilişkin gerekçeli kararın yazılması için dosyanın hâkimin önünde beklediğini ifade eder. Gerekçeli karar yazılmadan kararın kesinleşme süreci başlamaz.

BOŞANDIKTAN SONRA KİMLİK DEĞİŞİM SÜRECİ

Boşanma kararının verilmesinden sonra, genelde 2-3 hafta içinde, gerekçeli karar yazılır. Bu karar taraflara tebliğ edilir. Kararın taraflara tebliğinden sonra 2 haftalık istinaf süresi başlar. Bu süre içinde istinaf mahkemesine başvurulmazsa karar kesinleşir ve yaklaşık bir hafta içinde boşanma kararı nüfusa geçer. 

BOŞANMA DAVASI E- DEVLETTE GÖRÜNÜR MÜ?

Evet. turkiye.gov.tr adresi üzerinden, dava dosyası sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz.
Aynı zamanda vatandaş portal üzerinden de dosyalarınızı takip edebilirsiniz. vatandas.uyap.gov.tr

BOŞANDIKTAN SONRA TEKRAR EVLENMEK İÇİN NE KADAR ZAMAN GEÇMESİ GEREKİR?

Erkeklerde herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur, boşanma davası kesinleştikten sonra erkekler isterlerse hemen evlenebilirler. Fakat kadınlarda Türk Medeni Kanunu md.132 uyarınca “iddet süresi” mevcuttur. Boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük süre geçmesi gerekir. Bu durum soyun karışmaması için, yani kadın hamile kaldığında babanın kim olduğu anlaşılabilmesi, 300 günlük bir bekleme süresi vardır. Fakat günümüzde tıp ilerlemiş olduğu için kadın önceki evliliğinden hamile olmadığını ispatladığı takdirde hâkim bu süreyi kaldırır.

BOŞANMA SÜRECİNDE UZAKLAŞTIRMA TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Eşlerden birinin saldırısına, hakaretine, sözlü veya yazılı tacizine maruz kalan, özellikle kadınlar, kişilerce başvurulabilecek bir yoldur. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu uyarınca, mahkeme tarafından uygulanacak koruma tedbirlerinden biri de uzaklaştırma kararıdır. Aile içi tehdit ve şiddet olması durumunda şiddet uygulayan eşin evden uzaklaştırılmasına imkân vermektedir. Diğer eşin kendine belirli bir mesafeden fazla yaklaşmamasına yönelik mahkemeden geçici hukuki koruma talep edilebileceği gibi kendisini iletişim cihazlarıyla dahi rahatsız etmemesi yönünde kanunda öngörülen çeşitli geçici hukuki koruma taleplerinde bulunabilirler. Bu durum genelde kadınların başına gelse de erkeklerin de başına gelebilmektedir ve erkekler de uzaklaştırma talep edebilmektedir.

BOŞANMADA EN İYİ AVUKAT NEDİR?

Hukuk sistemimizde, davayı avukat ile takip etme zorunluluğu yoktur. Dileyen kişiler davalarını kendi kendilerine takip edebilirler.
Ancak, dava sürecinin bir tek dilekçe hazırlamakla bitmediğini hatırlatmakta fayda var. Dava devam ederken pek çok usul işlemi yapılmaktadır ve bu işleri bir avukat olmadan takip etmek çok zordur. Hak kayıplarına mahal vermemek, mağduriyetler yaşamamak adına bir avukat aracılığı ile davanın takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

BOŞANMADA ÜCRET NEDİR?

Dava açarken masraflar ve harçlar mahkeme veznesine yatırılmalıdır. Şayet harçlar ve masraflar yatırılmadan, sadece dilekçe ile dava açılmışsa, hâkim harçların ve masrafların yatırılması için süre verir. Bu süre içinde de yatırılmazsa Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği, davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇEĞİ ÖRNEĞİ

…….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                   :

Adresi                                     :

DAVALI                                    :

Adresi                                     :

KONU                          : Anlaşmalı Boşanma

Açıklamalar                            :          

 1. Davalı ile …………………… tarihinden bu yana evliyiz.
 2. Davalı ile uyum sağlayamadığımız için müşterek hayatımız çekilmez bir hale gelmiş, evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamış ve evlilik birliği fiilen bitmiştir. 
 3. Davalı ile medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarını düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul ettik.

HUKUKİ NEDENLER    : Türk Medeni Kanununun 166. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili kanun hükümleri

HUKUKİ DELİLLER       :

NETİCE VE TALEP        :          

                                                                                                                                    DAVACI

EKİ:

 1. Protokol aslı
 2. Davacı nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Davalı nüfus cüzdanı fotokopisi

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

            Davacı ……. ve davalı eş ………karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;

 1. BOŞANMA HUSUSU:

            Davacı ……….. tarafından davalı eş ……… aleyhine açılan boşanma davası davalı eş tarafından kabul edilmiştir.

 • VELAYET
 • NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:
 • ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:
 • YARGILAMA GİDERLERİ HUSUSU:

            Dört maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın ….…/…..…/2020 tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür.

           (İmza)                                                                                        (İmza) 

          Davacı                                                                                         Davalı

       (Ad-Soyad)                                                                               (Ad- Soyad)

 

Yazımızı Beğendiniz mi?

Bu yazıyı puanlayın

Ortalama puan / 5. Oy sayısı:

Av. Aytaç Kındır
Av. Aytaç Kındır

Lise öğrenimini Işıklar Askeri Lisesi'nde tamamlayarak akabinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında Hukuk Klinikleri biriminde gönüllü olarak hizmet vermiş ve hukuk pratiğini geliştirmiştir. Halen, Anadolu Üniversitesi'nin Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümü'nde ikinci üniversite öğrenimine devam etmektedir. İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Üyesidir. İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sertifikası sahibi olup İş Hukuku, İşçi/İşveren vekilliği ve Şirketler Hukuku alanında birçok seminer ve eğitime katılmış ve müvekkillerine hizmet vermektedir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

5 Şu ana kadar yapılmış yorumlar

Avatar

BirsenYayın tarihi 11:27 pm - Oca 29, 2020

Biz küçükken annemi dayılarım kandırıp tapuya götürüp imza arttırıyorlar Dedemden kalan tarlaları üstlerine yapmışlar geri bozdurma imkanımız varmi

Avatar

İsa Y.Yayın tarihi 11:07 pm - Mar 10, 2020

Sayın hocam selamlar.
Benim annem vefat edenden sonra babam başka biriyle resmi nikahla evlendi babamın mirasından işte köyde tarla arsa ağaçlık filan…
sonraki evlendiği eşine miras kalıyor peki babamın sonraki evlendiği eşi vefat edince kendisine düşen miras kime kalıyor .
Sonraki eşten babamın çocuğu yok kadının önceki kocasından var.
Yalnız kalan miras kadın babamla evlenmeden önce edinilmiş.
Cevaplarsanız sevinirim saygılar.

Avatar

SenaYayın tarihi 9:05 pm - Mar 19, 2020

İyi akşamlar benim babam öleli 25sene oldu ben hakkımı isteyince kötü sözlere maruz kaldık amcalarımdan maddi durum iyi olmadıgı için de hic bir sey yapamadım birde tarlaları ekip hakkımı vermiyor babama ait her şey dair tabu olmadığı için hiç bir şey yapamıyorum lütfen yardım edin

Avatar

AhmetYayın tarihi 1:19 am - Mar 31, 2020

Merhabalar dedem öz nenemle resmi evliyken arsa almıştı nenem öldükten sonra üvey nenemle resmi nikah kıydı ve dedem öldü ardından üvey nenem öldü öz nenemden 8 çocuk üyey nenemden hiç çocuğu olmadı şimdi üvey neneminde payı varmı arsada veya üvey nenemin kardeşlerinin

Avatar

FilizYayın tarihi 10:58 pm - Nis 6, 2020

Mrb. Eşimle ikinci evliliğimi yaptım. Eşimin önceki evliliğinden bi kızı var. Bizimde 3 yaşında oğlumuz var. Eşimle evlendiğinde borçlarından başka hiçbirşeyi yoktu. Benim vefat eden annemden kalan mirasla ev yaptırdık birikim falan biyerlere geldik. Şimdi evimiz arabamız herşeyimiz var. Fakat ben evlilik birliği içinde edinilmiş malların ve de benim anneden gelen arsa tarla ev hepsinin kendi çocuğuma kalmasını istiyorum çünkü esimin zaten biseyi yoktu. Ilerde Mal paylaşımı nasil olur ya da bunun icin bi sozlesme var mi teşekkürler

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız

Don`t copy text!