İstanbul'dayız

Üsküdar, İstanbul

Eposta Adresimiz

anadoluavukatofisi@gmail.com

Telefon Numaramız

0538 843 37 77

Velayet Davası ile Velayetin Değiştirilmesi Nasıl Olur?

Velayetin değiştirilmesi

Velayet Davası ile Velayetin Değiştirilmesi Nasıl Olur?

            Velayetin değiştirilmesi davası, velayet hakkına sahip olmayan anne ya da babanın velayet hakkını kazanabilmek için açmış olduğu davalardır. Velayetin taraflardan birine verilmesini sağlayan ya da velayetin verilmesine neden olan koşulların ortadan kalkması ya da değişmesi gibi durumlarda taraflar tarafından velayetin değiştirilmesi davası açılabilmektedir.

Velayet Davası Nedir?

            Velayet davası; çocuğun velayetine sahip olmayan eş tarafından diğer eşe velayet hakkı kazanılmak amacıyla açılan davalardır. Velayet; Medeni kanun tarafından anne ve babaya yüklenen, çocukların mallarının, kişiliklerinin korunması gibi görevleri kapsamaktadır. Velayet, aksi bir durum olmadığı müddetçe çocuk reşit oluncaya dek devam etmektedir. Aile hukuku davalarından olan velayet davası, aile mahkemesinde açılmaktadır. Çocuğun temsil hakkı anlamına gelen velayet, anne – babaya aittir. Fakat boşanma durumlarında çocuğun velayet hakkı anne ya da babadan birisine verilmektedir.

            Velayet davası özellikle de boşanma davaları sürecinde ya da davanın sonuçlanmasından sonra gündeme gelen bir davadır. Hakim; boşanma davasının görülmeye başlanması ile birlikte her iki tarafı da dinler ve geçici bir velayet kararı verir. Boşanma davasının kesinleşmesi ve boşanmanın gerçekleşmesinin ardından da velayet kararı tam olarak verilir. Bu noktada eşlerin velayetin değiştirilmesini talep etmek için velayetin değiştirilmesi davası açma hakkı bulunmaktadır. Mahkeme gerekli gördüğü takdirde velayet kaldırılması gerçekleşecektir.

Velayetin Değiştirilmesi Mümkün müdür?

            Boşanma davasının ardından eşlerden birine verilen velayette, en önemli unsur çocuğun menfaati olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple, çocuğun velayetini elinde bulunduran tarafın çocuğun menfaatlerine aykırı davranışlar göstermesi durumunda ya da velayet davasının sonucuna etki eden unsurların ortadan kalması, değişmesi durumlarında velayetin değiştirilmesi davası mümkündür. Türk Medeni Kanunu’nun 366. Maddesince düzenlenen velayet hakkını almak için eşlerden birisi velayetin değiştirilmesi talebiyle mahkemeye başvurabilir.

            Her boşanma davası ya da velayet davasının kendi sahip olduğu somut şartlar altında değerlendirilmesi gereklidir. Velayet hususunda da boşanma sebepleri gibi birçok unsur mahkemece göz önünde bulundurulur ve bu doğrultuda karar verilir.

            Velayet davası açmak isteyen birçok kişi velayet hakkının değişmesinin mümkün olup olmadığı hakkında araştırmalar yapıyor. Velayetin değiştirilmesi için velayet hakkını karşı taraftan almak isteyen taraf mahkemeye başvurmalıdır. Mahkemece yapılacak incelemelerin sonucunda velayet hakkı tekrardan değerlendirilir ve karar verilir. Bu noktada velayet isteyen tarafın, velayetin karşı tarafa verildiği dava da aleyhine olarak değerlendirilen koşulları düzeltmesi gereklidir. Ya da velayet sahibinin velayeti aldığı zamandaki durumunda bir değişiklik olması gereklidir. Velayet değiştirilmesi ancak bu koşulların gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır.

Çocuğunu Göstermeyen Taraftan Velayet Alınır mı?

            Boşanma sonucunda çocuğun velayet hakkı anne ya da babadan birisine verilmiş olsa dahi aksi bir durum olmadığı müddetçe, mahkeme tarafından verilen kararla velayet sahibi çocuğunun anne ya da babasıyla görüşmesine müsaade etmek mecburiyetindedir. Çocuğunu, mahkeme kararının izin verdiği sürede karşı tarafa teslim etmeyen ebeveyn hakkında 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırma kararı verilebilir.

            Günümüzde birçok kişi velayet sahibi eski eşin çocuğunu göstermediği şikayetinde bulunuyor. Bu durum, aksi bir karar olmadığı müddetçe; anayasal açıdan suç teşkil etmekte olup, velayet sahibi çocuğunu diğer ebeveyne teslim etmek zorundadır. Eğer velayet sahibi ebeveyn bu noktada zorluk çıkartıyor, alıkoyuyorsa çocuğu göstermeyen ebeveyne karşı icra takibi başlatılmalıdır. Mahkemece belirlenen kişisel ilişki günleri içerisinde icra memuru ile birlikte çocuğu teslim almak üzere gidilmeli. Eğer ebeveyn çocuğu teslim etmiyorsa icra mahkemesine dilekçe verilerek şikayette bulunmak mümkündür.

Çekişmeli Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

            Boşanmanın türü fark etmeksizin velayet konusunda ilk olarak dikkat edilen husus çocuğun menfaati olarak öne çıkmaktadır. Kendisine takdir hakkı tanınan hakimler, hangi ebeveynin çocuğun menfaatlerini daha iyi koruyabileceğini, gözetebileceğini değerlendirir ve bu doğrultuda karar verir. Çocuğun menfaatinin değerlendirilmesi sürecinde hangi ebeveynin çocuk için daha iyi bir gelecek inşa edebileceği, çocuğun hangi ebeveyni ile kalmak istediği ve hangi ebeveynin çocuğun temel ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılayabileceği gibi birçok husus göz önünde bulundurulmaktadır.

            Ayrıca velayetin kime verileceği konusunda karar verilirken göz önünde tutulan en önemli unsurlardan birisi de çocuğun yaşı olarak öne çıkmaktadır. Henüz anne bakımına muhtaç durumda olan çocuğun babaya verilmesi çocuk üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Bu nedenle özellikle de 0 – 6 yaş grubundaki çocuklarda genel kanı velayetin anneye verilmesi yönünde olmaktadır. Fakat annenin çocuğun sağlığına zarar vermesi, çocuğa bakma kabiliyetine sahip olmaması, annenin genel sağlığının yerinde olmaması ya da annenin çocukla bağının olmaması gibi durumlarda velayetin babaya verilmesi de mümkündür. Yani, 0 – 6 yaş grubunda genel kanı velayetin anneye verilmesi yönünde olsa da babaya velayet verilmesi de mümkündür. 12 yaş üzeri çocuklarda ise en önemli unsur çocuğun hangi ebeveynin yanında kalmak istediği olarak öne çıkmaktadır.

Boşanmadan Velayetin Değiştirilmesi Davası Açılır mı?

            Boşanmadan velayet davası açılıp açılmayacağı, özellikle de boşanma aşamasında olan birçok ebeveyn tarafından merak edilen bir konu olarak öne çıkıyor. Boşanmadan velayet davası açılması mümkün olmayacaktır. Resmen boşanma gerçekleşene kadar, mücbir haller hariç, çocuğun velayeti anne ve babaya aittir. Velayet davası, ancak tam olarak gerçekleştikten sonra açılması mümkün olan bir dava çeşididir.

            Boşanmanın gerçekleşmesinin ardından açılan velayet davalarında hakimler çocuğun hangi ebeveynin yanında daha iyi yetişebileceğini hem maddi hem de manevi açıdan değerlendirir. Çocuğun menfaatinin en yüksek olacağı ebeveyne verilir. Bu noktada velayet hakkını alamayan ebeveyn, velayet davasının sonuçlandığı dönemdeki koşullar değişirse ya da farklı durumlar gerçekleşirse velayetin değiştirilmesi için dava açabilme hakkına sahiptir. Hak kaybına uğramamak için sürecin boşanma avukatı ile takip edilmesi önem arz etmektedir. Fakat bu durumlar mahkemeye kanıtlanmalı, gerekli belgeler öne sürülmelidir.  

Yazımızı Beğendiniz mi?

Bu yazıyı puanlayın

Ortalama puan / 5. Oy sayısı:

Av. Aytaç Kındır
Av. Aytaç Kındır

Lise öğrenimini Işıklar Askeri Lisesi'nde tamamlayarak akabinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında Hukuk Klinikleri biriminde gönüllü olarak hizmet vermiş ve hukuk pratiğini geliştirmiştir. Halen, Anadolu Üniversitesi'nin Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümü'nde ikinci üniversite öğrenimine devam etmektedir. İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Üyesidir. İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sertifikası sahibi olup İş Hukuku, İşçi/İşveren vekilliği ve Şirketler Hukuku alanında birçok seminer ve eğitime katılmış ve müvekkillerine hizmet vermektedir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Don`t copy text!